Planstrategi

Kommunal planstrategi for Karasjok kommune, brukes av kommunestyret til å prioritere kommunens planoppgaver. 

Kommunal planstrategi 2020 - 2023 (PDF, 2 MB)