Befolkningsvarsling

Karasjok kommune benytter i dag varslingssystemet Varsling24 for at innbyggere i et definert område kan varsles om ulike hendelser via SMS.

  

Når blir systemet brukt:

Det kan for eksempel være ved vannavstenging, stengte veier, evakuering eller andre forhold som krever rask informasjon.  Det kan også benyttes dersom kommunen ønsker å nå ut til alle innbyggerne med informasjon.
Varslingssystemet er integrert med et kartsystem som gjør at kommunen raskt kan varsle alle som bor i et geografisk område.

Du må aktivt gjøre en registrering av ditt telefonnummer på adressen din er dersom du:

  • Nylig har flyttet eller av andre grunner ikke er oppført med telefonnummeret ditt på adressen
  • Har mobiltelefon registrert på arbeidsgiver
  • Har hemmelig telefonnummer
  • Merk: Bedrifter/organisasjoner må registrere kontaktpersoner med mobilnummer for å kunne motta varsling på virksomhetens adresse

Kan vi nå deg?

For at vi skal kunne varsle alle det viktig at opplysningene som ligger inne er riktige. Sjekk om dine opplysninger er riktige her: ww.varslemeg.no

Det finnes to registre du kan velge å registrere deg i for at vi skal få kontakt:

www.norge.no/oppdater-kontaktinformasjon. I dette felles nasjonale kontaktregisteret anbefaler vi å legge inn både mobiltelefon og e-postadresse da mange henvendelser fra det offentlige vil foregå her.

www.varslemeg.no som er et tilleggsregister koblet opp mot Varsling24 og benyttes dersom du ønsker å motta varslinger for en adresse som du ikke er registrert med bostedsadresse på.  Her kan du også sjekke om du har fått varsling under "Har jeg blitt varslet?"


NB!  Har du telefonabbonement som ikke er knyttet til din bostedsadresse eller du har hemmelig nummer, må du selv registrere deg som mottaker av slike varslinger på nettsiden www.varslemeg.no