Jod beredskap i Karasjok kommune

Det er lite sannsynlig at en atomulykke skal ramme Karasjok, men det kan skje, og konsekvensene kan være store. Jod tabletter beskytter mot kreft hvis de tas tidlig nok. Det er laget planer for å dele dem ut hvis det skulle bli nødvendig.

Karasjok kommune har tilstrekkelig med Jod tabletter til de som primært kan ha behov for det; barn og unge under 18 år, samt gravide og ammende. Grunnskolen, barnehagene og samisk videregående skole har fått utdelt jod tabletter.

Ved varsling fra sentrale myndigheter, om inntak av Jod tabletter, blir jod tablettene gitt til barna/elevene når elevene oppholder seg på skolene/barnehagene.

Hvis varslingen kommer i fritiden, vil foreldre få beskjed om å hente jod tabletter ved barnehagen/skolen barna/ungdommen hører til. Det blir ikke utdelt om natten, dvs etter k 23.

Dersom det er barn/ungdom under 18 år, som ikke er i barnehage/skole, og ikke er blitt kontaktet av helsesykepleiere, så ta kontakt med helsesykepleier, tlf 415 18744 eller 930 39730.

For mer informasjon om jod tabletter se her:

Generell informasjon

Informasjon på samisk