Skolekantina

Karasjok skole har kantine i det tidligere internatbygget.

Skolekantina er åpen alle hverdager fra kl. 1030-1300.

Det serveres varm lunsj på tirsdager. De øvrige dagene er det vanlig lunsj. 

• Ungdomstrinnets elever har matpause fra kl 10.40-11.10. 

• Barnetrinnets elever har matpause fra kl 1150-1220, elever fra 5.trinnet kan benytte seg av kantinetilbudet.  

• SFO benytter kantina fra kl 1220-1300 

Foreldre/ foresatte kan opprette konto for sitt barn/ ungdom på skolekantinaen. Da behøver ikke de å ha med seg kontanter. Ved opprettelse av konto så betaler foreldre/foresatte på forhånd et beløp. Kantina-ansatte vil gi beskjed til foreldre/ foresatte når kontoen er tom.

For mer informasjon ring kantina 922 07687.

Priser - kantina Priser
Vare: Elev Voksne
Vanlig lunsj Kr. 20,- Kr. 50,-
Varm lunsj Kr. 25,- Kr. 75,-
Baguett Kr. 20,- Kr. 30,-
Litago Kr. 10,-
Piano Kr. 10,-
Drikke inkl.

Kontaktinfo

Skole kantina
E-post
Mobil 922 07 687

Adresse

Postadresse:

Postboks 154  

9735 Karasjok

Besøksadresse:

Skuvlaluodda 9

9730 Karasjok

Åpningstider

Kl. 1030-1300