UKM Karasjok

Invitasjon til Ung Kultur Møtes (UKM)

Nytt for 2019  i Karasjok er at, nå kan de som har fylt 10 år og fyller 10 år  i løpet av 2019 delta.

UKM Karasjok ønsker med dette å invitere elever 10 til 12 år ved Karasjok Barneskole og Karasjok kulturskole til å delta under UKM lokalmønstring februar 2019. Dette gjør vi som en del av rekrutteringsprosessen, Vi vil følge opp dette i årene som kommer slik at de kan gjøre seg kjent med UKM i en tidlig alder, også få en fin start på deltakelse videre. Fra det året de fyller 13 år kan de delta som ordinære deltakere, hvor de får mulighet til å delta i både fylkesmønstringen og den nasjonale UKM festivalen.

UKM vil naturligvis ikke passe for alle, men vi ønsker at så mange som mulig vil delta. Derfor trenger UKM Karasjok hjelp til å plukke ut elever som kan bidra med underholdning.

Forberedelser kan gjennomføres i forbindelse med f.eks kulturskolen, forming og musikktimer eller andre temadager og der det er ledig kapasitet. Elevene kan delta alene, i grupper, eller hele klasser.

Elevene kan delta med kunst tegning og maling/duodji, sang, joik og musikk, spille et instrument, skrive og lese dikt, dans, Skuespill, teater, revy, film, foto. trylling, fotballtriksing og mye annet som kan vises på en scene. Sceneinnslag bør ikke overskride 15 minutter. Vi trenger et mangfold av underholdning derfor er det fint med korte skuespill i form av teater & revy, gjerne med litt humor. Vi ønsker også at samiske tekster både i sang, musikk teater, revy og dikt blir å høres.

UKM Karasjok vil sette av en hel uke i forkant av arrangementet til forberedelser, rigge til scenen, lage program, øver på scenen, og syr sammen et program til forestilling,  setter opp kunst/ duodjiutstilling, og en hel helg til selve arrangementet.

Det vil bli delt ut diplom til alle elevene som et bevis på at de har deltat.

Påmeldingsfrist er satt til 15 november, slik at dere har god tid til planlegging og påmelding    Foreløpig dato for UKM lokalmønstring i Karasjok er satt til 22-24 februar NB! Kan bli endringer på dato, men skal gjennomføres i løpet av februar.

Spørsmål kan rettes til UKM kommunekontakt 

John Arvid Johnskareng

Tlf: 46461968

E-post: karasjok.kulturscene@gmail.com