UKM Karasjok

UKM Junior 2020

Klikk for stort bildeUKM Kárášjohka/Karasjok ønsker med dette å invitere elever ved Karasjok Barneskole og Karasjok kulturskole til å delta i UKM Junior, aldergrense 10 til 12 år. Dvs det året eleven fyller 10 år kan eleven delta.

Hvert år arrangeres UKM kommunemønstring i Karasjok hvor ungdom mellom 13 og 20 år deltar. Vi vil nå gi muligheten til de litt yngre å få lov til å stifte bekjentskap med UKM.

Dette gjør vi som en del av rekrutteringsprosessen. Vi vil følge opp dette i årene som kommer slik at flere barn og unge kan gjøre seg kjent med UKM.

Det året eleven fyller 13 så kan de delta som ordinære deltakere, hvor de får mulighet til å delta i UKM kommunemønstring, UKM fylkesmønstring, og den nasjonale UKM festivalen. 

UKM vil naturligvis ikke passe for alle, men vi ønsker at så mange som mulig vil gi seg selv en mulighet å prøve eller finne ut hva UKM er. Tusenvis av ungdom fra hele landet har gjennom årenes løp fått et springbrett, og startet sin karriere nettopp gjennom UKM deltakelse.

Forberedelser til UKM Junior kan gjennomføres i forbindelse med f.eks formingstimer og musikktimer, temadager og ellers når det er ledige stunder på skolen til å drive på med andre aktiviteter. Elevene kan delta alene, i små grupper, eller hele klasser. Vi vil så langt det lar seg gjøre kunne stille kulturskolens lokaler, og utstyr til disposjon til forberedelser. Musikkbingen til sang, og musikkøving, tegne maleverksted til kunst.

En del av elevinnslagene/sceneinnslag som blir vist under UKM junior får også delta under åpningsshowet av UKM kommunemønstring.

Elevene kan delta med:

kunst/duodji, sang, joik og musikk (spille instrument), dikt, dans, skuespill/teater, revy, film, foto, konferansier. NB! Elevene kan delta med flere ting f.eks sang, og kunst/duodji.

UKM Kárášjohka/Karasjok er også blitt informert om at det skal arrangeres skolekonsert fredag 31 januar. Noen av sangene fra skolekonserten kan også fremføres enten som solo i små grupper, eller hele klasser.

UKM Kárášjohka/Karasjok vil sette av en hel uke i forkant av arrangementet til forberedelser, hvor vi setter opp program, øvinger på scenen, sette opp kunst/duodji utstilling, rigging av scene, og en hel helg til selve arrangementet.

Det vil bli delt ut diplom til alle elevene som deltar som et bevis på at de har deltat i UKM Junior.

UKM Kárásjohka/Karasjok ønsker også at det etableres kontakt med teamledere/kontaktlærere som har elever i den aktuelle aldergruppen 10-12 år. Derfor trenger vi opplysninger fra skoleadministrasjonen om hvem som er teamledere/kontaktlærere.

Påmeldingsfrist er satt til 20 november, slik at dere har god tid til planlegging, og påmelding. Arrangementet vil finne sted i februar 2020 i forbindelse med den ordinære kommunemønstringen. Dato er ennå ikke fastsatt, men dere kan allerede nå begynne å melde dere på.

Bruk denne linkene for påmelding

Norsk versjon https://forms.gle/eKegVBWbpaLaUG9i9

Samisk versjon https://forms.gle/2NivvEcK3KEhay4b8

kopier linken og lim inn i søkefeltet på google

 

Spørsmål kan rettes til UKM kommunekontakt John Arvid Johnskareng

Tlf: 46461968

E-post: karasjok.kulturscene@gmail.com