Tilskuddsordninger - norskopplæring

Kompetanse Norge har tre tilskuddsordninger 

1. Kompetansepluss

 • Kompetansepluss er en tilskuddsordning som skal bidra til at flere voksne, gjennom opplæring i grunnleggende ferdigheter, kan ta del i videre opplæring og utdanning og styrke sin deltakelse i arbeids- og samfunnsliv
 • Virksomheter og frivillige organisasjoner kan søke om penger til opplæringen i grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving, regning, muntlig, ikt og grunnleggende norsk eller samisk
 • Søknadsfrist er 10. desember 2018
 • Se mer på www.kompetansenorge.no
 • Kontakttlf 23 38 14 44
 • Epost kompetansepluss@kompetansenorge.no

 

2. Kompetansepluss Arbeid

 • I Kompetansepluss Arbeid kan man søke om penger til kurs i grunnleggende ferdigheter i lese-, skrive-, regne-, muntlige-, digitale ferdigheter eller norsk-/samiskferdigheter for voksne i arbeid – primært med lite formell utdanning
 • En søknad skal være et samarbeid mellom en opplæringstilbyder, minst én bedrift, og eventuelt andre organisasjoner som er involvert i prosjektet, som en næringsforening eller en arbeidsgiverorganisasjon
 • Deltakere på kurs må være ansatt i en bedrift som er part i søknaden
 • Søknadsfrist er 10. desember 2018
 • Se mer på www.kompetansenorge.no
 • Kontakttlf 23 38 14 44
 • Epost kompetansepluss@kompetansenorge.no

 

3. Kompetansepluss Frivillighet

 • I Kompetansepluss Frivillighet kan man søke om penger til kurs i grunnleggende ferdigheter i lese-, skrive-, regne-, muntlige-, digitale ferdigheter eller norsk-/samiskferdigheter for voksne i arbeid –primært med lite formell utdanning
 • Frivillige organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret kan søke om penger. En søknad kan utformes i samarbeid med en opplæringstilbyder som er part i søknaden.
 • Søknadsfrist er 10. desember 2018
 • Se mer på www.kompetansenorge.no
 • Kontakttlf 23 38 14 44
 • Epost kompetansepluss@kompetansenorge.no