Idrettshallen

Karasjokhallen er en flerbrukshall for fotball, håndball, volleyball, basketball, innebandy, badminton og div. andre aktiviteter. I hallen finnes også innendørs skytebane.

Halltimer fordeles hver høst etter søknad fra lag og foreninger.

Hallen eies og drives av Karasjok kommune. Bestilling/leie av Idrettshallen til idretts- eller andre arrangementer skjer ved henvendelse til Servicetorget i kommunen.

 

 

 

Kontaktinfo

Aslak John Einar Hansen
Vaktmester
E-post
Telefon 46 63 76 79
Ann Kristin Holmestrand
Kulturkonsulent
E-post
Mobil 92 07 05 08