Snøscooter løyper

Bruk av snøskuter i utmark og på islagt vassdrag kan på vinterføre kun skje langs merkede løyper og når kommunen har bekjentgjort at løypene er merket og åpnet for sesongen. Det finnes 530 km oppmerkede skuterløypetraseer i Karasjok kommune.

Oppdatering av åpnede løyper publiseres særskilt i Aktueltfeltet (forsiden) og kommunens facebookside etterhvert som de merkes og åpnes.

For å finne snøskuterløypenettet i Karasjok (se eks på bildet nedenfor):

  • Gå inn på kommunekart
  • Velg kommune i menyvalget øverst
  • Hak av for snøskuterløyer i hakefeltet

Trykk på bildet for å se en større versjon.

 

 

Snøskuterløyper i Karasjok kommune finner du i denne forskriften.

Motorferdsel i utmark etter forskrift er ikke tillatt i tidsrommet fra og med 5. mai til og med 30. juni dersom Fylkesmannen ikke har bestemt noe annet. 

Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag (motorferdelsloven)

Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og islagte vassdrag