Snøscooter løyper

Oppdatert oversikt over åpne løyper finner du her:

Oversikt over vedtatte løyper i Karasjok kommune:

Løype nr 1 : Karasjok Bru -> Ássebákti etter elveisen, Ássebákti -> Iešjávri.
Løype nr 1 : Gavdnjavuotna -> Gásadat
Løype nr 1 : Sørende av Geaimmejávri -> Nordende av Geaimmejávri
Løype nr 2 : Ássebákti -> Øvre Mollešjohka Fjellstue, løype følger Iešjohka.
Løype nr 2 : Šuoššjávri Fjellstue -> Kommunegrensen mot Kautokeino
(tilknytning til løype 15 i Kautokeino kommune)
Løype nr 3: Ássebákti -> Beaivvašgieddi Fjellstue, løype følger Karašjohka.
Løype nr 4: Čoavddatmohkki -> Øvre Mollešjohka fjellstue
Løype nr 5 : Jeagilvarmádii ->Beaivvašgieddi Fjellstue
Løype nr 6 : Karasjok Bru -> Øvre Anárjohka Nasjonalparkgrense, løype følger Anárjohka
Løype nr 7 : Tanadalen, Anárjohnjálbmi -> Leavvajohka,løype følger Deatnu.
Løype nr 8 : Valjohka -> Ástejávri
Løype nr 9 : Badjenjarga -> Lavkajavri
Løype nr 10 : Soangorohci -> Iškurasjohka
Løype nr 11 : (Námmájohkaløypa) Geile -> Guovžilbohki
Løype nr 13 : Beaivvašgieddi -> Šuoššjávri
Løype nr 14 : Jergul -> Løype 1 ved Seaisugielas
Løype nr 15 : Geađge-Geassájávriløypa, P-Plass i sørendenden av Idjajávri -> Geassájávri
Løype nr 16 : Fra Løype 3 ved Bieskkenjárga bru -> Løype 2 ved Juvvin nedenfor Jergul
Løype nr 17 : Badjenjárga -> Løype 5 på Dákteroavvi
Løype nr 18 : Niitonjárga -> P-Plass, Jeagilvarmeađi