Kárenaš giella- ja kulturguovddáš

Kárášjoga gielda lea ásahan Kárenaš Sámi Giella- ja kulturguovddáža. Sámi giella- ja kulturguovddáš váikkuha áimmahuššat ja ovddidit sámi giela ja kultuvrra beaivválaš dilis ja almmolaš oktavuođain. Guovddáža váldoulbmiljoavku lea Kárášjoga álbmot buot ahkejoavkkuin.  

Višuvdna ja ulbmilat

Sámi giella- ja kulturguovddáš váikkuha áimmahuššat ja ovddidit sámi giela ja kultuvrra beaivválaš dilis ja almmolaš oktavuođain. Guovddáža váldoulbmiljoavku lea Kárášjoga álbmot buot ahkejoavkkuin.

Guovddáža ulbmil lea áimmahuššat sámegiela ja kultuvrralaš árvvuid, dahkat sosiála dorvvolašvuođa nannemiin álbmoga gullevašvuođa lagašbirrasii ja dahkat kultuvrralaš ovdánahttinvejolašvuođaid iešlági, muhto eará kultuvrraid áktejumi, vuođul.  

 

Vuoruhansuorgi; Fátmmastahtti gielda ja gielddaplána servodatoassi

Ná mii dáhttut

Ná mii dahkat

 

Mii leat Sámi servodat, gos álbmot hálddaša ja atná sámegiela buot servodatsurggiin

Mii nannet ja lasihat sámegielagii addimin buohkaide vejolašvuođa oahppat sámegiela

  • Sámegiel máhttolokten mii heivehuvvo mielbargiid ja ássiid dárbbuide
  • Mielbargiid ja ássiid giellamáhtu kárten
  • Lassi sámegiel diđolašvuohta almmolaš hálddašeamis
  • Jahkásaš giellaseminára mas lea gielladikšun/ giellagilvin
  • Buot gieldda bargiide oahppaprográmma mas lea ulbmil oahppat Sámi kultuvrra birra  (erenomážit Kárášjoga gieldda hárrái)
  • Šilten/ hábmen
  • Giellabiiret mánáide, nuoraide ja bearrašiidda
  • Mánáide, nuoraide ja bearrašiidda giellamovttiidahttin iešguđetlágan kultuvrralaš doaimmain 
  • Lágidit giellaguoddi biirii gos mánát, nuorat ja boarrásat deaivvadit gáhtten ja sirdin dihtii sániid ja doahpagiid
  • Giellaguovddáš lea giela ja kultuvrra oahppama ja nannema čoagganansadjin báikegottiin ovttasbargguin

Sámi giellaguovddáš galgá leat giela ovddidan ja gáhtten  fápmoguovddáš

Mii fállat gieldda álbmogii ja bargiide sámi giellaoahpa ja kulturmáhtu, beroškeahttá dásis

Galledančujuhus

Fitnodatgeaidnu 39, nuppi gearddis, guovddášvistti, uksa duogábealde

Oktavuohtadieđut

Gudrun Eliissá Eriksen Lindi, Beaivválaš jođiheaddji
Beaivválaš jođiheaddji

E-poasta: gudrun.eriken.lindi@karasjok.kommune.no
Telefon: 413 12 824

Sárá Álehtta Guttorm Eira, Giellabargi

E-poasta: Sara.Alehtta.Guttorm.Eira@karasjok.kommune.no
Telefon: 403 04 901
 

Mis lea maid facebook siidu

Ruhtadeapmi

2024 rájes lea guovddáš fásta ruhtadeami Sámedikki bušeahtas.

Gii lei Kárenaš?

Kárenaš lea Kárášjoga Sámi giella- ja kulturguovddáža namma, gudnin historjjálaš nissonolbmui Kárenaš.

Kárenaš-áhkku bođii dolin Ohcejogas Kárášjohkii boazoealuinis, ja gohčodii joga Kárenašjohkan. Son lei stuorra sámi noaidi ja olbmot lohke su váldán báikki suodjalusasis, hehttet vearrovuoiŋŋaid boahtimis. Kárenaš fárrii maŋŋil Guovdageidnui. 

Máijá Anti Rasmus lea tevdnen Kárenačča logo.

Sámi giella- ja kulturguovddáža ásahit bistevažžan

Gielddastivra mearrida ásahit Kárenaš sámi giella- ja kulturguovddáža bistevažžan Kárášjoga gildii. Gielddastivra mearrida ohcat njuolggodoarjaga Sámedikkis gokčat Kárenaš sámi giella- ja kulturguovddáža vuođđobargguid nugo doaimma, ovdánahttima ja báikkálaččat heivehuvvon doaimmaid.

Deaddil dán cealkaga ja loga gielddastivračoahkkima Čoahkkinbeavdegirji borgemánu 31. beaivvi 2023.

Dát dokumeanta válddaha mo Kárena sámi giella- ja kulturguovddáš galgá bargat: Kárenaš Sámi giella- ja kulturguovddáš_ sámeg_ (PDF, 706 kB)

(artikkelliste)