Plána

Bures boahtin Kárášjoga gieldda areála- ja gielddaplánensiidduide

Fálus čuvgejuvvo gieldda areála-, ja gielddalaš plánain, gustojeaddji plánain, plánain main leat bargamin ja eará áššáiguoski plánadieđuin.

I kommunens planregister (GISLINE WebPlan Karasjok kommune) finner du alle nøkkeldata om en plan: Planident, plannavn, planstatus, godkjennings dato, planbehandling, dokumenter til planen, mindre endringer og historikk om hvilke planer som erstatter deler eller helt andre planer. 

Her finner du plankart som også har kobling mot kommunens planregister.

Linker til: Veiledere , lov og forskrift, Statlige og fylkeskommunale retningslinjer, Høringsparter

Kontaktinfo

Hans Gunnar Guttorm
Planlegger
E-poasta
Mobiltelefovdna 484 09 730