Dearvvasvuohta- ja fuolahusplána

Kárášjoga gielda lea bargagoahtán dearvvasvuođa- ja fuolahusplánain. Mii dárbbašat veahki iežamet álbmogis, vai mii sáhttit ráhkadit buorre plána.

Plána galgá čujuhit luotta boahttevaš dearvvasvuođa- ja fuolahusbálvalusaide, mat gokčet álbmoga dárbbuid álbmotovdáneami, almmolaš gáibádusaid ja gieldda ovdehusaid ja vuoruhemiid ektui.

Kárášjoga gielddas lea álbmotovdáneapmi máŋga jagi čájehan álbmotlogu njiedjama ja dat vurdojuvvo joatkašuvvat. Jagi 2040 guvlui prognosat čájehit eahpedássitvuođa álbmotčoahkkádusas. Boarrásiid mearri lassána sakka, dan seammás go bargonávccalaččaid oassi álbmogis njiedjá garrasit, ja mánáid ja nuoraid lohku njiedjá.    

Kárášjoga gielda ferte danin geavahit resurssaid rivttes láhkai boahtteáiggis. Rávásmuvvi nuoraid ferte movttiidahttit ásaiduvvat deikke boahtteáiggis, mielbargiveaga gielddalaš bálvalusain ferte nanosmahttit ja dearvvasvuođa ja fuolahusa bálvalusfálaldaga lágidit eará láhkai. 

Min boarrásiin galgá leat árvvolaš boarisvuohta ja min bálvalusfálaldat galgá leat heivehuvvon sámi kultuvrii. Boarrásiid meari sakka lassáneami geažil fertet plánet boarrásiidda heivvolaš servodaga ja dikšu- ja fuolahusbálvalusaide eanet ruoktobálvalusaid ja vuoruhit čálgoteknologiija.  

Kárášjohka galgá leat buorre báiki ássat ja álbmotdearvvasvuođabargguid bokte mii galgat duddjot buorre eallindili, dearvvasvuođa ja eallinkvaliteahta buot ahkásaččaide. Mii galgat láhčit dili erenomážit psyhkalaš váttuid, sosiála earáláganvuođa ja duvdašuvvama eastadeapmái. Sávahahtti lea báikkálaš servodaga ovdáneapmi Kárášjogas, mii nanosmahttá ássiid vejolašvuođa váldit ovddasvástádusa iežas dearvvasvuođas, loaktimis ja nákcemis. Dearvvasvuođa ovddideaddji doaimmaid lassin mii dáhttut áŋgiruššat eastadeami ja árra árjja.     

 

Diehtovuođđu:

Dearvvasvuođa ja fuolahusa resursaguorahallan ja dárboanalysa - Kárášjoga gielda