Dearvvasvuohta- ja fuolahusplána

Kárášjoga gielda lea bargagoahtán dearvvasvuođa- ja fuolahusplánain. Plána galgá čujuhit luotta boahttevaš dearvvasvuođa- ja fuolahusbálvalusaide, mat gokčet álbmoga dárbbuid álbmotovdáneami, almmolaš gáibádusaid ja gieldda ovdehusaid ja vuoruhemiid ektui.

Kárášjoga gielddas lea álbmotovdáneapmi máŋga jagi čájehan álbmotlogu njiedjama ja dat vurdojuvvo joatkašuvvat. Jagi 2040 guvlui prognosat čájehit eahpedássitvuođa álbmotčoahkkádusas. Boarrásiid mearri lassána sakka, dan seammás go bargonávccalaččaid oassi álbmogis njiedjá garrasit, ja mánáid ja nuoraid lohku njiedjá.    

Kárášjoga gielda ferte danin geavahit resurssaid rivttes láhkai boahtteáiggis. Rávásmuvvi nuoraid ferte movttiidahttit ásaiduvvat deikke boahtteáiggis, mielbargiveaga gielddalaš bálvalusain ferte nanosmahttit ja dearvvasvuođa ja fuolahusa bálvalusfálaldaga lágidit eará láhkai. 

Min boarrásiin galgá leat árvvolaš boarisvuohta ja min bálvalusfálaldat galgá leat heivehuvvon sámi kultuvrii. Boarrásiid meari sakka lassáneami geažil fertet plánet boarrásiidda heivvolaš servodaga ja dikšu- ja fuolahusbálvalusaide eanet ruoktobálvalusaid ja vuoruhit čálgoteknologiija.  

Kárášjohka galgá leat buorre báiki ássat ja álbmotdearvvasvuođabargguid bokte mii galgat duddjot buorre eallindili, dearvvasvuođa ja eallinkvaliteahta buot ahkásaččaide. Mii galgat láhčit dili erenomážit psyhkalaš váttuid, sosiála earáláganvuođa ja duvdašuvvama eastadeapmái. Sávahahtti lea báikkálaš servodaga ovdáneapmi Kárášjogas, mii nanosmahttá ássiid vejolašvuođa váldit ovddasvástádusa iežas dearvvasvuođas, loaktimis ja nákcemis. Dearvvasvuođa ovddideaddji doaimmaid lassin mii dáhttut áŋgiruššat eastadeami ja árra árjja.     

 

Dearvvašvođa ja fuoláhusplána diehtovuođđu:

Dearvvasvuođa ja fuolahusa resursaguorahallan ja dárboanalysa - Kárášjoga gielda

 

Mii lea dutnje dehálaš?

Gielddastivrra politihkárat geat loahpa loahpas mearridit plána, ja dan ovdal lea ássiin vejolašvuohta váikkuhit plána sisdollui. Mis galgá leat govda mielváikkuhanproseassa. Don sáhtát dál jo buktit evttohusaid dearvvašvuođa- ja fuolahusplánii. Mađi árat plánaproseassas don buvttát daid, mađi buoret. De lea buorre vejolašvuohta ahte du evttohus váikkuha plána sisdoalu. 

 

Evttohusaid sáhtát sáddet gildii reivve bokte dahje e-poasta bokte, dahje sáhtát dán neahttasiiddus deavdit elektruvnnalaš skovi.  

Evttohusa poasta bokte sáddet dán čujuhussii: Kárášjoga gielda, postboks 84, 9735 Kárášjohka. Merke reivve "Evttohus dearvvašvuođa- ja fuolahusplánii" 

Jus sáddet e-poasta bokte, de merke e-poasta "Evttohus dearvvašvuođa- ja fuolahusplánii", ja sádde e-poastačujuhussii: postmottak@karasjok.kommune.no 

(artikkelliste)