Ressursgjennomgang og behovsanalyse for helse og omsorg

Ressursgjennomgang helse og omsorg inklusiv behovsanalyse av boformer og bygningsmasse i pleie og omsorg.

Dokumenter som er presentert for kommunestyret i forbindelse med Ambia sin presentasjon som har som formål å gi kommunen et grunnlag for å ta gode valg for fremtidig innretning og drift av tjenestene, i en oppgradert og ny bygningsmasse.
 

Rapport Ambia  (PDF, 2 MB)

Intervju om helse- og omsorgstjenesten i Karasjok kommune (PDF, 142 kB)

Tabeller og diagram (PDF, 2 MB)

SWOT gruppearbeid (PDF, 150 kB)

Presentasjon til kommunestyret 14.10.21 (PDF, 4 MB)