Stegning av skuterløype 6 Karigasniemi- Iskuraskohka fra og med 19.april 2018

Snøskuter løype 6 stenges på strekning fra Karigasniemi- Iskurasjohka på grunn av råk på tvers av elva. Kommunen velger å stenge strekningen av sikkerhetsmessige grunner. Stegningen gjelder fra og med 19. april 2018.