Bievlavuodjin sierralobi ohcamat

Meahccelávdegotti maŋimuš čoahkkin ovdal geasseluomu lea 19.06.2023.

Sierralobi ohcanáigemearri lea geassemánu 1. beaivi 2023.

Dieđuid ja eletronalaš ohcanliŋkka gávnnat dáppe.

Sierralohpeohcamat ealgabivddu oktavuođas meannuduvvo 22.08.2023.

Sierralohpeohcanáigemearri ealgabivddu oktavuođas lea borgemánu 1. beaivi 2023. Spáittut ja bivdoguovlokárttaid gávnnat dáppe

Áigemearit biddjojuvvo danne vai áššemeannudeaddji geargá ráhkkanahttit áššiid čoahkkimii. Ohcamat mat bohtet menddo maŋŋit leat meannutkeahttá dan vuosttas čoahkkimis maŋŋá áigemeari.