Jaktfeltskart

Her finner du kart over jaktfeltene med inntegnede løyper. 

Elgvald Nord: 

Karasjok Felt nr 6 - Valjohka (PDF, 303 kB)
Karasjok Felt nr 7 - Sávkadas (PDF, 273 kB)
Karasjok Felt nr 8 - Njukcaskáidi (PDF, 312 kB)
Karasjok Felt nr 9 - Njárgasaš (PDF, 269 kB)
Karasjok Felt nr 10 - Biippuidvárri (PDF, 313 kB)
Karasjok Felt nr 11 - Guorpmet (PDF, 304 kB)
Karasjok Felt nr 12 - Unna Gállováráš (PDF, 314 kB)
Karasjok Felt nr 13 - Lássevárri (PDF, 328 kB)
Karasjok Felt nr 14 - Fáhttevárri (PDF, 333 kB)
Karasjok Felt nr 15 - Girkovárri (PDF, 330 kB)
Karasjok Felt nr 16 - Nieiddáidvárri (PDF, 288 kB)
Karasjok Felt nr 17 - Hálddevadda (PDF, 332 kB)
Karasjok Felt nr 18 - Iešvárri (PDF, 328 kB)
Karasjok Felt nr 19 - Geaimmejávri (PDF, 327 kB)
Karasjok Felt nr 20 - Varitvárri (PDF, 297 kB)
Karasjok Felt nr 21 - Guškkesvuopmi (PDF, 336 kB)
Karasjok Felt nr 22 - Jalgesvárri (PDF, 308 kB)
Karasjok Felt nr 23 - Stuorra Cearru (PDF, 318 kB)
Karasjok Felt nr 24 - Guohcoaivi (PDF, 262 kB)
Karasjok Felt nr 25 - Likcacearru (PDF, 343 kB)
Karasjok Felt nr 26 - Corotoaivi (PDF, 322 kB)

Alle elgvald nord (ZIP, 10 MB) 

Elgvald Sør: