Jaktfeltskart

Her finner du kart over jaktfeltene med inntegnede løyper. 

Elgvald Nord: 

Karasjok Felt nr 1 - Sohpparvadda  (PDF, 344 kB)

Karasjok Felt nr 2 - Baišjohka (PDF, 337 kB)

Karasjok Felt nr 3 - Básteskáidi (PDF, 317 kB)

Karasjok Felt nr 4 - Goddevadda (PDF, 334 kB)

Karasjok Felt nr 5 - Ádjatskáidi (PDF, 310 kB)

Karasjok Felt nr 6 - Valjohka  (PDF, 303 kB)
Karasjok Felt nr 7 - Sávkadas (PDF, 189 kB)
Karasjok Felt nr 8 - Njukcaskáidi  (PDF, 312 kB)
Karasjok Felt nr 9 - Njárgasaš  (PDF, 269 kB)
Karasjok Felt nr 10 - Biippuidvárri (PDF, 313 kB)
Karasjok Felt nr 11 - Guorpmet (PDF, 244 kB)
Karasjok Felt nr 12 - Unna Gállováráš  (PDF, 234 kB)
Karasjok Felt nr 13 - Lássevárri  (PDF, 328 kB)
Karasjok Felt nr 14 - Fáhttevárri  (PDF, 333 kB)
Karasjok Felt nr 15 - Girkovárri  (PDF, 330 kB)
Karasjok Felt nr 16 - Nieiddáidvárri  (PDF, 254 kB)
Karasjok Felt nr 17 - Hálddevadda  (PDF, 332 kB)
Karasjok Felt nr 18 - Iešvárri  (PDF, 328 kB)
Karasjok Felt nr 19 - Geaimmejávri  (PDF, 327 kB)
Karasjok Felt nr 20 - Varitvárri  (PDF, 297 kB)
Karasjok Felt nr 21 - Guškkesvuopmi  (PDF, 336 kB)
Karasjok Felt nr 22 - Jalgesvárri  (PDF, 308 kB)
Karasjok Felt nr 23 - Stuorra Cearru  (PDF, 318 kB)
Karasjok Felt nr 24 - Guohcoaivi  (PDF, 262 kB)
Karasjok Felt nr 25 - Likcacearru  (PDF, 343 kB)
Karasjok Felt nr 26 - Corotoaivi (PDF, 322 kB)

Alle elgvald nord (ZIP, 10 MB) 

Elgvald Sør:

Karasjok Felt nr 27 - Doigesvadda (PDF, 318 kB)

Karasjok Felt nr 28 - Ruotkkoroavvi (PDF, 295 kB)

Karasjok Felt nr 29 - Nuorrojohka (PDF, 289 kB)

Karasjok Felt nr 30 - Bojobeasvárri (PDF, 298 kB)

Karasjok Felt nr 31 - Áitevárri (PDF, 352 kB)

Karasjok Felt nr 32 - Mirkkovárri (PDF, 307 kB)

Karasjok Felt nr 33 - Suolamaras (PDF, 261 kB)

Karasjok Felt nr 34 - Goržžiroavvi (PDF, 231 kB)

Karasjok Felt nr 35 - Bierssáskáidi (PDF, 202 kB)

Karasjok Felt nr 36 - Šuolggajohka (PDF, 160 kB)

Karasjok Felt nr 37 - Báhkkilvárri (PDF, 257 kB)

Karasjok Felt nr 38 - Bálggesvárri (PDF, 209 kB)

Karasjok Felt nr 39 - Ámmunája (PDF, 173 kB)

Karasjok Felt nr 40 - Dilljaskaidi (PDF, 237 kB)

Karasjok Felt nr 41 - Dákteroavvi (PDF, 265 kB)

Karasjok Felt nr 42 - Cáhppesjohka (PDF, 266 kB)

Karasjok Felt nr 43 - Gámehiseana (PDF, 285 kB)

Karasjok Felt nr 44 - Ruvvaš (PDF, 237 kB)

Karasjok Felt nr 45 - Beahceca??á (PDF, 267 kB)

Karasjok Felt nr 46 - Stohkkeca??á (PDF, 260 kB)

Karasjok Felt nr 47 - Ássuorggebuollán (PDF, 263 kB)

Karasjok Felt nr 48 - Muoidonvárri (PDF, 235 kB)

Karasjok Felt nr 49 - Bikketmara (PDF, 271 kB)

Karasjok Felt nr 50 - Salcoskáidi (PDF, 252 kB)

Karasjok Felt nr 51 - Geassároavvi (PDF, 278 kB)

Karasjok Felt nr 52 - Njoammeljohka (PDF, 193 kB)

Karasjok Felt nr 53 - Noaidátvárri (PDF, 181 kB)

Karasjok Felt nr 54 - Ráitejohka (PDF, 252 kB)

Karasjok Felt nr 55 - Guorrasvárri (PDF, 251 kB)

Karasjok Felt nr 56 - Bassevuovdi (PDF, 210 kB)

Karasjok Felt nr 57 - Rávotjohka (PDF, 223 kB)

Karasjok Felt nr 58 - Allamaras (PDF, 208 kB)

Karasjok Felt nr 59 - Heargejohka (PDF, 276 kB)

Karasjok Felt nr 60 - Máreveajskáidi (PDF, 269 kB)

Karasjok Felt nr 61 - Sarvvescielgi (PDF, 279 kB)

Karasjok Felt nr 62 - Vuhculskáidi (PDF, 211 kB)

Karasjok Felt nr 63 - Cálbmetbealvárri (PDF, 264 kB)

Karasjok Felt nr 64 - Galmmat (PDF, 271 kB)

Karasjok Felt nr 65 - Galmmatnussir (PDF, 260 kB)

 

Alle elgvald sør (ZIP, 10 MB)