Oppmåling

På menylinjen ovenfor over finner du de ulike type matrikkel saker, informasjon om konsesjon og konsesjonsfrihet, samt generell informasjon om klagerett.