Kulturpris og stipender

Kulturpris tildeles hvert 3. år, neste gang i 2021.

Kultur- og idrettsstipend tildeles årlig under kulturuka i november. Søknadsfrist 1. oktober.

Kontaktinfo

Ann Kristin Holmestrand
Kulturkonsulent
E-post
Mobil 920 70 508