Informasjon om vaksinering Karasjok Kommune

Karasjok kommune tilbyr influensa og korona vaksinering; 

 • Tirsdag 14.11.23 kl. 09.00 - 14.00

Koronavaksine og influensavaksine kan gis samtidig. 

Sted; Helsesenteret, 2. etasje.

Pris; 200,- for influensavaksinen mens koronavaksinen er gratis.

Målgrupper for ny oppfriskningsdose før høst-/vintersesongen 23/24: (hentet fra fhi.no)

 • Aldersgruppen 65 år og eldre, og sykehjemsbeboere
 • Aldersgruppen 18 – 64 år som inngår i en risikogruppe
 • Aldersgruppen 12 – 17 år med alvorlig grunnsykdom.
 • Aldersgruppen 5 – 11 år med alvorlig grunnsykdom etter individuell vurdering
 • Gravide

Hvem bør vaksinere seg med influensavaksine: (hentet fra FHI)

 • Alle fra fylte 65 år
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester) Gravide i 1. trimester med annen tilleggs risiko.
 • Prematurfødte barn særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder (kronologisk alder) til 5 år.

Barn og voksne med:

 • Kronisk lungesykdom (inkludert Astma)
 • Hjerte- og karsykdom
 • Diabetes type 1 og 2
 • Leversvikt eller nyresvikt
 • Kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft
 • Nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (t.d. organtransplanterte, kreft, hiv, reumatoid artritt og andre sykdommer)
 • Svært alvorlig fedme (KMI over 40)
 • Annen alvorlig og /eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege (t.d. personer med medfødt kromosomavvik, genetisk syndrom og sammensatte kromosomavvik som ikke er klassifisert andre steder)

Artikkelliste

Viser 1-10 av 339 artikler, side 1 av 34