Nye reiseråd for Lappland/Finland

FHI har vurdert vårt nabofylke Lappland i Finland som GULT. Som følge av dette har regjeringen endret reiserådene med virkning fra mandag 11. januar.

Kravet til test ved ankomst, etter § 4d, gjelder for personer som har oppholdt seg i et område med karanteneplikt i løpet av de siste 14 dager før ankomst. Innreisende fra et område som har gått fra rødt til gult har derfor testplikt i 14 dager etter at området gikk fra rødt til gult. I tilfellet for Lappland så kreves det test for innreisende i 14 dager fra mandag 11.01.21.

Karanteneplikten etter § 4, og kravet om negativ test før ankomst etter § 4a for innreisende, oppheves for et område som er gått over til gult. Personer som i løpet av de siste 10 dagene har vært i et område
med karanteneplikt vil fortsatt ha karanteneplikt, selv om de kommer til Norge via Lappland, men de vil få fratrekk for karantenetiden de har oppholdt seg i Lappland.

Det betyr at personer som ankommer fra Lappland og som har oppholdt seg der tidligere enn 11. januar må gjennomføre obligatorisk testing innen 24 timer ved innreise til Norge. Dette gjelder 14 dager frem i tid. Har du oppholdt deg i Lappland før 11. januar frem til og med 24. januar 2021 klokken 23:59, må du teste deg ved innreise. Før 11. januar var Nord-Finland et område med karanteneplikt. Det stilles ikke noe minimumskrav til hvor lenge man har oppholdt seg i området med karanteneplikt.

Personer som fra og med i dag reiser til Lappland vil derimot ikke ha et slikt krav om test, enten det dreier seg om korte handleturer eller lengre opphold som helgeturer på hytter/campingbil.

Dette har konsekvenser for teststasjonen ved Storfjord, samt alle "kategori 2"-overganger for politi og toll med grense til Lappland. Se her under "åpen uten teststasjon":

https://www.regjeringen.no/contentassets/3d49753cd6074d1fb6703c464f602716/2021_01_05_.pdf

Hovedreglen er fortsatt: Unngå all unødvendig reising.

Dersom du har behov for å registrere deg, skann denne qr-koden for registrering: QR_Entrynorway (PDF, 200 kB)

Evt. gå inn på nettsiden her.