Obligatorisk testing på grensen

Regjeringen innfører obligatorisk testing på grensen for personer som har oppholdt seg i et område med karanteneplikt. Dette vil gjelde fra mandag 18. januar kl. 17.00.

I Karasjok kommune etableres det teststasjon på grensen til Karigasniemi. Fra mandag 18.1.21 vil den være bemannet fra 17:00-19:00.

Unntak for pendlere og grenseboere gjelder fortsatt. 

Personer som er berørt av obligatorisk testing ved innreise til Norge, vil ikke ha mulighet til å krysse grensen/passere utenom dette tidsrommet (17:00-19:00).

Fram til i dag må personer som har oppholdt seg i et område med karanteneplikt teste seg for covid-19 så snart som mulig og senest 24 timer etter ankomst til Norge. Nå endres dette til at testen skal gjennomføres ved grenseovergangsstedet i Norge. Det innebærer at personer ikke lenger kan velge å gå forbi teststasjon på flyplass, havner eller grenseovergangssteder på vei, og heller teste seg i hjemkommunen. Testen må fra mandag, 18.1.21, skje ved grensepasseringen. Det er gratis å teste seg.

Les mer om obligatorisk testing og unntak her.