Oppfordring til befolkningen

I lys av de to registrerte tilfellene av Covid-19 i kommunen vil vi oppfordre alle til å følge regjeringens anbefalinger:

Hold 1 meter avstand. Hold hendende rene. Hold deg hjemme hvis du er syk.

Sosial kontakt

  • Alle bør begrense sosial kontakt.
  • Det oppfordres til å møte andre utendørs, og ikke ha besøk av flere enn fem gjester. Dersom alle gjestene kommer fra samme husstand kan man være flere, men man må kunne holde avstand.
  • Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort. Barn, i tillegg til besøk fra egen barnehage- og barneskolekohort, og unge kan ha besøk av eller gå på besøk til én til to faste venner

Reiser

  • Reiser til utlandet frarådes. Strengt nødvendige reiser kan gjennomføres.
  • Unngå unødvendige reiser innenlands. Dette er spesielt viktig til og fra områder med høyt smittepress.
  • Man kan reise på hytta (eid eller leid) eller hotell innenlands, men unngå kollektivtransport hvis det er mulig.
  • Reiser til arbeids- og studiested kan regnes som en nødvendig reise.
  • Personer som reiser til kommuner med mindre strenge tiltak bør følge anbefalingene som gjelder i kommunen de bor i til vanlig.

Norge har startet fase 1 i gjenåpningen, les alt om hvilke nasjonale tiltak som gjelder her.