Pressemelding vedrørende påvist smitte i Karasjok kommune:

  • Karasjok kommune berømmer studentene for å ha testet seg når de fikk symptomene. De var ikke på jobb etter positiv Covid-19 test.
  • Studentene har testet seg da de kom på praksis, og de har tatt jevnlige tester i praksistiden.
  • Karasjok kommune vil avkrefte ryktene om at studentene har vært med på vaksinering av befolkningen. 
  • Karasjok kommune ber om at media ikke belaster studentene med å ta kontakt med dem. De har det tungt nok. Dersom media har spørsmål, bes disse rettes til kommunen i stedet.
  • Ved testing av pasienter og ansatte på sykeavdelingen på dag 0, var alle testene negative. Det er tatt nye tester på dag 3, og disse svarene venter vi i løpet av tirsdag.
  • Det er per nå 9 personer i karantene og 16 personer i ventekarantene. Det er flere som er satt i ventekarantene, da de er nærkontakter av nærkontakter fra en annen kommune.

Ellers oppfordrer vi Karasjoks befolkning til å følge regjeringens anbefalinger om å hindre smitte:

  • Hold avstand
  • Begrense sosial kontakt
  • Unngå unødvendige reiser