Regjeringens plan for gradvis gjenåpning og status i Karasjok kommune

Karasjok kommune har pr i dag ingen nye smittede, og personer som har vært i isolasjon og karantene er sjekket ut. Alle lokale tiltak er opphevet pr 31. mai. Sykeavdeling er imidlertid stengt og åpner når resultater av pcr prøver foreligger. Dette for å være sikker på at det fortsatt ikke er smitte inne på avdelingen. Karasjok kommune følger nå Regjeringens plan for gradvis gjenåpning.

Regjeringens gjenåpningsplan består av fire trinn, og gikk til andre trinn natt til torsdag 27. mai. Fra da kan blant annet flere enn i dag samles, og barnehager og skoler kan gå til grønt tiltaksnivå der det er lite smitte. Det frarådes ikke lenger å reise innenlands.

Les mer om trinn 2 her

 

For arrangementer, samlinger og aktiviteter gjelder disse reglene.

 

Er du vaksinert, må du følge de samme rådene og reglene som resten av befolkningen, med noen unntak. Les om dette her

 

Skolen og barnehagene er på grønt nivå.  Dette betyr grønt nivå i skoler og barnehager.

På grønt nivå gjelder fremdeles de grunnleggende smitteverntiltakene; ingen syke skal møte på skolen eller barnehagen, det skal være god hygiene og normalt renhold. Ansatte skal fortsatt holde avstand til andre voksne og ellers følge de nasjonale smittevernanbefalingene. Man skal også unngå fysisk kontakt som håndhilsing og klemming.

 

Les mer om Regjeringens plan for gradvis gjenåpning her