Siste ordinære vaksinering i Karasjok

Klikk for stort bildeTirsdag 21.09.21 er siste covid-19 vaksinasjonsdag i Karasjok i denne omgang. Det er kun drop-in timer fra kl 10:00-13:00.

1) Det er covid-19 vaksinering på Samfunnshuset tirsdag 21.09.21 Dette blir siste vaksinasjonsdag i Karasjok i denne omgang. Det er kun drop-in timer fra kl 10:00-13:00.

Det har vært liten fremmøte til vaksinering for barn i aldersgruppen 12-15 år (født 06-09). Aldersgruppen kan møte til drop-in timer fra kl 10-13:

 • Barnet må ha fylt 12 år vaksinasjonsdagen. De som ikke har fylt 12 år vil få tilbud om vaksine på et senere tidspunkt.
 • Barn må følges av minst en av foreldrene/foresatte.
 • Alle barn må ha med seg samtykke skjema underskrevet av begge foreldre/foresatte.
 • Barn som bor i fosterhjem skal ha bekreftelse fra Barnevernstjenesten i den kommunen de kommer fra.

 

2) Følgende tilbys en tredje dose:

 • Transplanterte
 • Alvorlig og moderat medfødt immunsvikt
 • Ved aktiv behandling mot kreft
 • Alvorlig nyresvikt og behov for dialyse
 • Redusert immunforsvar som følge av HIV-infeksjon
 • Pågående betydelig immunsuppressiv behandling av annen årsak der indikasjon er vurdert av spesialisthelsetjenesten. Dette er en sammensatt gruppe og krever individuell vurdering.
 • Pasienter som av ansvarlig legespesialist anser å ha svært nedsatt immunforsvar og som ikke inngår i en av gruppene ovenfor.

De kan møte opp til vaksine og må ha med seg dokumentasjon i form av:

 • Skriv fra spesialist helsetjenesten
 • Resept eller selve medisin forpakning av følgende medisiner (følg lenken)
 • Journal utskrift som viser at de tilhører målgruppen
  HUSK Id

 

3) Dose 2 for 16 og 17 åringer planlegges 04.11.21. Det sendes innkalling til alle 16-17 åringer som har fått dose 1.

Øvrige som ikke har fått andre dose og ønsker vaksine på denne datoen må melde dette til resepsjonen på legestasjonen tlf: 78468500 eller via helserespons innen 081021.

 

4) Øvrige som mangler første eller andre dose må belage seg på 4 ukers ventetid. De må melde seg til resepsjonen på legestasjonen tlf: 78468500 eller via helserespons