Vaksinering pr 05.07.21

Klikk for stort bildeI uke 27 får personer i prioriterings gruppe 10 (alder 18-24 år og 40-44) tilbud om første dose av Pfizer vaksine. Fra uke 28 begynner kommunen å tilby vaksine til personer i prioriteringsgruppe 11 (alder 25-39)

Ungdom 12-17 år med høy risiko for alvorlig sykdom skal også tilbys vaksine. Disse kan da tilbys BioNTech-Pfizer-vaksinen som er godkjent fra 12 år. Dette er først og fremst barn og ungdommer som har alvorlige og komplekse nevrologiske sykdommer eller medfødte syndromer.

  • Organtransplantasjon, immunsvikt, hematologisk kreftsykdom siste fem år. 
  • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)
  • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (for eks. ALS og cerebral parese) 
  • Downs syndrom, kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon.

Foreldre/Foresatte av disse barna bes ta kontakt med fastlege for å melde dem inn til vaksinering.

Når man får innkalling via helsenorge.no eller sms, må man bekrefte timen innen 12 timer. Hvis man ikke gjør det så vil tilbudet om time falle bort.

Vi minner om at befolkningen ikke trenger å kontakte legestasjonen vedrørende prioritering for vaksine. Vi innkaller ut fra Fhi sin prioriterings rekkefølge.

De som bor eller oppholder seg i kommunen og er eldre enn 45 år (prioriterings gruppe 9) som ikke har fått tilbud om første dose bes kontakte kommunen på tlf 48409014