Aktuelt

Fra og med uke 25 og 26 vil personer som er i prioriteringsgruppe 9 og 10 (gruppe 9. Alder 45-54 år og gruppe 10. Alder 18-24 år og 40-44) få tilbud om første dose av Pfizer vaksine. Vi estimerer at alle i disse to gruppene vil få tilbud om første dose innen uke 28.

Karasjok kommune kommer til å vaksinere gjennom hele sommeren. I uke 29, 30 og 31 får kommunen flere doser og det vil vaksineres to dager pr uke i disse ukene. Vi oppfordrer folk til å prioritere vaksinetimen de får.

Det er nå mulig å søke om studenthybler ved Nordnorsk Student og Elevhjem i Oslo for 2021-2022.

Oppdatering: Stikkrenne er reparert.

En stikkrenne har kollapset ved Bajit Ruovttotjohkan, som medfører at veien ikke er trygg for ferdsel. Området er merket med skilt for innsnevring av vei og arbeidsområde på begge sider.

Mannskap er på vei for å få utbedret skaden, og få veien i orden snarest mulig.

Dersom alt går etter planen, vil denne veien være reparert i løpet av dagen/kvelden.

 


 

På grunn av bemanningssituasjonen er åpningstidene i resepsjonen og for telefoner redusert til kl 08.30 - 13.00 i perioden 10. mai - 25. juni 2021.

Graveniid sponser postkassa i Mánnevárri med en Bivvil hals.

Karasjok kommune har fått tildelt kr 567 000 fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) til denne ordningen. Søknadsfrist er snarest og innen 1. august 2021.

Søknadene blir behandlet innen 1. september 2021.

Karasjok kommune har tilgode kr 225 000 i kommunalt næringsfond. Lokale bedrifter og nyetableringer kan søke om tilskudd. 

Fagforbundet i Karasjok ønsker å sponse postkassa i Máđiijávri med en hengekøye.