Nå er deler av 2 snøscooterløyper åpnet for ferdsel.

Folk oppfordres til å ferdes varsomt.

Planarbeidet gjennomføres i henhold til plan og bygningslovens §§ 12-3 og 12-8

I henhold til plan- og bygningslovens § 5-2 og § 12-10 legges detaljregulering for gnr 9 bnr 32 ut til høring og offentlig ettersyn etter 1.gangs behandling i hovedutvalg for miljø, plan og samfunnsutvikling 26.10.2018, sak 2018/19: Vedtak (PDF, 80 kB)

Håper JuleSPREK vil gjøre det lettere å komme seg ut på tur, og vi vil friste med nye turer hver fredag fram til jul.

JuleSPREK bilde

Fredag er vi i gang med årets JuleSPREK!

JuleSPREK er nesten som en adventskalender, hver uke åpner vi opp for 3 nye turer, totalt 12 turer.

JuleSPREK er adventstidens svar på Perletur.

Skiløype 2

IL Nordlys gjør en kjempe innsats med tråkking og preparering av skiløypene i bygda vår, og det er fantastiske forhold for skigåing! 

Kommunestyret innkalles til møte mandag den 10. desember 2018 kl. 09.30.

Arbeidet med vedlikeholdet har tatt lenger tid enn planlagt og vi forventer at vannet er tilbake i 14 - 15 tiden i dag.

(Opprinnelig medling: Pga vedlikehold blir det vannavstenging i hele Oalgevárri og Vuolddahátvielti fra kl. 22.00 onsdag 21/11 til kl 08.00 torsdag 22/11-18. Kárášjoga gielda Karasjok kommune anbefaler beboerne å tappe drikkevann før vannet stenges.)

Karasjok kommune ønsker å komme i kontakt med lag, foreninger, enkeltmannsforetak eller andre interessenter for drift av kaféen på varmestua i tilknytning til slalåmbakken for vintersesongen 2019.