Kunngjøring om planoppstart samt høring av planprogram for detaljregulering av Nuvvos.

Kunngjøring om planoppstart samt høring av planprogram for detaljregulering av Baišjohnjálbmi. 

 

Planlegging av vaksinering er utfordrende. Informasjon om tilgang til vaksiner kommer med kort varsel og antall vaksiner varierer fra uke til uke.

 

  Følgende løyper er åpen: 

  • Løype nr 1 : Karasjok Bru -> Ássebákti etter elveisen, Ássebákti -> Iešjávri  (Noen steder med lite snø på vidda, kjør forsiktig)

  • Løype nr 3: Ássebákti -> Beaivvášgieddi fjellstue, løype følger Kárášjohka.

  • Løype nr 7 : Tanadalen, Anárjohnjálbmi -> Leavvajohka,løype følger Deatnu.

  • Løype nr 8 : Váljohka -> Ástejávri

  • Løype nr 10 : Soangorohci -> Iškurasjohka

  • Løype nr 11 : (Námmájohkaløypa) Geile -> Guovžilbohki

  • Løype nr 14 : Jergul -> Løype 1 ved Seaisugielas

  • Løype nr 16 : Fra Løype 3 ved Bieskkenjárga bru -> Løype 2 ved Juvvin nedenfor Jergul

  • Løype nr 17: Badjenjárga -> Løype 5 på Dákteroavvi

  • Løype nr 18: Fra løype 9 ved Sávkadasmáđi-> Niitonjárga -> P-Plass, Jeagilvármáđi

  Følgende løyper er delvis åpen:

  • Løype nr 2 : Ássebákti ->Jergul, løype følger Iešjohka.
  • Løype nr 2: Šuoššjávri Fjellstue -> Mollešjohka fjellstue
  • Løype nr 4: Čoavddatmohkki -> Nedre Mollešjohka 
  • Løype nr 5: Jeagilvármáđi -> Guovžilbohki
  • Løype nr 6: Karasjok Bru -> Anarjok bru 

  Karasjok kommune oppfordrer alle til å følge merket løype på isen.

   

   

  Dagpendlere fra Sverige og Finland har vært i en spesielt vanskelig situasjon etter at grensen i Norge i praksis ble stengt. Fra og med mandag 1. mars vil dagpendlere fra Sverige og Finland igjen kunne komme på jobb i Norge under et strengt test- og kontrollregime.

  Karasjok kommune startet vaksineringen i begynnelsen av januar 2021. Kommunen har fulgt FHI`s anbefalinger hva gjelder prioritering av grupper.

  Vi er veldig fornøyd med sluttresultatet, og gleder oss til å ta det i bruk.