Det er blitt gjennomført en ny kommunekompassevaluering av Karasjok kommune i oktober 2022. Denne viser en betydelig fremgang i forvaltningspraksisen siden forrige evaluering i 2019.  

Riidunjárga, Mánnevárnjárga og Ájonjárga er uten vann.

Det er ukjent rettetid. Saken oppdateres når vi vet mer om omfanget.

Karasjok kommune ser et behov for flere samiskspråklige helsepersonell, og håper at dere som har muligheten søker - og blir med! 

Det er første året Karasjok kommune er med. I år er det i tillegg ikke bare menn som kan søke, nytt av året er at kvinner i målgruppen også kan søke.

Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet (Bufdir) utlyser midler til prosjekter som motvirker rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer. Frivillige organisasjoner og andre aktører som er registrert i Frivillighetsregisteret kan søke. Vi åpner også for søknader fra kommuner/fylkeskommuner, tros- og livssynssamfunn, samt bydeler i Oslo kommune. 

Vi håper JuleSPREK vil gjøre det lettere å komme seg ut på tur, og vi vil friste med 3 nye turer hver fredag frem til jul.  

Formannskapet behandlet kommunedirektørens forslag i møte 23. november. Formannskapets innstilling til Handlings- og økonomiplan 2023-2026 med budsjett 2023 vil nå ligge ute til offentlig ettersyn i 3 uker, fram til endelig behandling i kommunestyret 15. desember.

  

Dearvvašvuođastašuvdna lea bargiid haga mearritkeahtes áigái.

Helsestasjonen 0-5 år er ubemannet på ubestemt tid. 

Sámiid Vuorká-Dávvirat inviterer til feiring av 50-årsjubileet med en ny podkastserie, utdeling av ærespris, spennende diskusjoner og en joikekonsert!