Listeforslag legges ut til offentlig ettersyn i denne artikkelen etter hvert som de blir innlevert.

 

 

Søndag 26. mars er det gudstjeneste i Beaivvášgieddi kirke.

Av skuterløyper dit er løype 3 opp langs Kárášjohka åpen.

 

 

Karasjok kommune har fått meldinger om beitende rein nær skuterløypene. Snøskuterførere bes om å ta hensyn til rein nær løypene. Dette kan gjøres ved å unngå å kjøre ut av løypene, og unngå å stoppe for å raste i nærheten av reinflokker. 

Dersom alle viser hensyn kan man forhåpentligvis unngå å stenge løyper.

Bygdekinoen viser filmen Tystnaden i Sápmi på Samfunnshuset tirsdag14. mars 2023