Følgende løyper er delvis åpen:

  • Løype nr 1: Delvis åpen: Karasjok Bru -> Ássebákti etter elveisen, Ássebákti -> Mollešjohka
  • Løype nr 2: Delvis åpen fra Ássebákti til Jergul 
  • Løype nr 5: Delvis åpen: P-plass på toppen av Jeagilvarmáđii -> Guovžilbohki. 
  • Løype nr 6: Delvis åpen: Karasjok Bru -> Anárjohka bru
  • Løype nr 9: Badjenjarga -> Idjajávri

Følgende løyper er åpen: 

  • Løype nr 3: Ássebákti -> Beaivvášgieddi Fjellstue, løype følger Kárašjohka.
  • Løype nr 11 : (Námmájohkaløypa) Geile -> Guovžilbohki
  • Løype nr 17: Badjenjárga -> Løype 5 på Dákteroavvi
  • Løype nr 18: Niitonjárga -> P-Plass, Jeagilvármáđi

Karasjok kommune oppfordrer folk til å ferdes varsomt. 

 

Solkonsert

Fredag 31.01.20 kl. 18.00-20.00 i Niitohárji/idrettshallen

 

 

Karasjok kommune har gode inntekter, men har store økonomiske utfordringer.Håvard Moe fra KS-konsulent vil ha et innlegg om dette på folkemøtet 15.1.20. Klikk på linken for å høre mer om hva Moe vil snakke om.

 

Det foregår nå arbeid på hovedvannledningen for å reparere en mindre lekkasje.

I den forbindelse kan vannet bli stengt i en periode på inntil 2 timer fra kl 00:00 natt til onsdag 15.1.2020.

 

Kommunen er kjent med at det har vært mangelfull brøyting den siste tiden. Vi er i dialog med brøyteentreprenør og forventer at dette rettes opp i snarest. Vi ber om innbyggernes tålmodighet til dette er ordnet opp i.

(NB! Videoen er tekstet på norsk, om ikke teksten kommer opp, så gå på innstillingene for videoen på din enhet og velg tekst på norsk.)

NB! Videoen er tekstet til norsk, om ikke teksten kommer opp, så gå på innstillingene for videoen på din enhet og velg tekst på norsk.

 

Kommunestyret i Karasjok vedtok torsdag 12. desember budsjettet for Karasjok kommune 2020. Som følge av reduserte inntekter, tidligere års merforbruk og behovet for nye investeringer i Karasjok, er dette et krevende budsjett som vil få konsekvenser for tjenestetilbudet i Karasjok i 2020