Friluftsliv for alle er målet. Men for alle er ikke det en selvfølge.

Turkompis er et prosjekt hvor de som har behov for litt ekstra hjelp til å komme seg ut, får den hjelpa av turkompisen. Det er turkompisen som sørger for at de kommer seg ut på tur

I år arrangeres friluftsskole den 18. - 21. juli 2019

Biblioteket er stengt i perioden 3.juli til 15.juli på grunn av ferieavvikling. 

De fleste lønnsmottakere og pensjonister får skatteoppgjør fra og med 20. juni 2019

Kunngjort i  DOFFIN-databasen - www.doffin.no ref. 2019-383806

Tilbud sendes/leveres til Karasjok kommune. Frist: 01.08.2019 kl: 12:00

Karasjok kommune ønsker å rehabilitere idrettshallen.

Det kan oppleves trykkvariasjoner på vann nettet fra kl 1000 til 1300 på grunn av vedlikeholdsarbeid på hovedvann- ledningen.

Dette kan medføre at vannet blir brunt og luftproblemer. 

 

Jakten på bolyst kommer til Karasjok, og vi starter uka med gratis bolystfrokost til alle i Idrettshallen mandag 3. juni 2019 kl. 07.30 - 10.30.