Fylkestinget i Finnmark har vedtatt gjennomføring av folkeavstemning om sammenslåing av Finnmark og Troms fylker.
Folkeavstemmingen gjennomføres på Samfunnshuset mandag 14. mai 2018. Valglokalet vil være åpent mellom klokken 10.00- 21.00.

Kommunen velger å stenge løype 6 på strekningen Karigasniemi - Iskurasjohka. Befaringen på denne strekningen viser at iskvaliteten er dårlig med flere åpne råk. Av sikkerhets messige grunner velger kommunen å stenge denne strekningen. 

 

UNESCO markerer verdens bokdag mandag 23. april hvert år - for å hylle bøker og forfattere - og å oppmuntre alle til leseglede. 

Vi søker fortsatt etter noen som er villig til ta oppdraget som teknisk arrangør for 17. mai arrangementet.

Som arrangør vil du motta Kr. 22 800,- i tilskudd.

For flere opplysninger ta kontakt med: 
Ann Kristin Holmestrand, tlf. 920 70 508 eller e-post: ann.holmestrand@karasjok.kommune.no

 

Vi minner om frist for å søke om kulturmidler er 1. mai. 

Her finner du mer informasjon og søknadsskjema

I forbindelse med rehabiliteringarbeid vannledningsnett Láttošluohkka i morgen kan det på grunn av trykk støt i rørene forekomme misfarging og groms på drikkevannet. Gjelder hele Láttošluohkka boligområde. Kommunen ber om at abonnentene lar vann vannet renne i 5- 10 min etter at vannet er åpnet for bruk. Ber også om at vannet kokes inntil videre.

Helse- og omsorgsdepartementet har besluttet at Karasjok kommune  skal være vertskommune for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) til den samiske befolkningen i Finnmark. 

Nå kan frivillige organisasjoner, foreninger og skoleklasser søke om tilskudd til strandrydding langs vann og vassdrag fra Finnmark Friluftsråd. 

Søknads-/påmeldingsskjema på nettside www.perletur.no, velg marin forsøpling.

Søknadsfrist 27. april 2018

Prosjektet er et samarbeid mellom regional og lokal miljøforvaltning i Norge og Finland. Partnere i Norge er Tana kommune, Karasjok kommune, Fylkesmannen i Finnmark, NVE region nord og Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF). Finske partnere er Lapland ELY-senter og Naturressursinstuttet LUKE.

1. kvartals faktura vedrørende kommunale gebyrer er forsinket med en måned.

Forfall på fakturaen blir satt til 30 april 2018.