Følgende løyper er delvis åpen:

  • Løype nr 1: Delvis åpen: Karasjok Bru -> Ássebákti etter elveisen, Ássebákti -> Mollešjohka
  • Løype nr 2: Delvis åpen fra Ássebákti til Jergul 
  • Løype nr 5: Delvis åpen: P-plass på toppen av Jeagilvarmáđii -> Guovžilbohki. 
  • Løype nr 6: Delvis åpen: Karasjok Bru -> Anárjohka bru
  • Løype nr 9: Badjenjarga -> Lavkavann

Følgende løyper er åpen: 

  • Løype nr 3: Ássebákti -> Beaivvášgieddi Fjellstue, løype følger Kárašjohka.
  • Løype nr 11 : (Námmájohkaløypa) Geile -> Guovžilbohki
  • Løype nr 14 : Jergul -> Løype 1 ved Seaisugielas
  • Løype nr 17: Badjenjárga -> Løype 5 på Dákteroavvi
  • Løype nr 18: Niitonjárga -> P-Plass, Jeagilvármáđi

Karasjok kommune oppfordrer folk til å ferdes varsomt. 

 

Du kan endre kontonummeret hvis du ønsker at pengene skal komme inn på en annen konto enn den som er oppgitt i skattemeldingen din.

Skatteteatens aktuelle nettside finner du her

Husk å sjekke om tallene stemmer.
Din arbeidsgiver henter skattekortet elektronisk.

Du finner mer informasjon her

Kárásjoga gielda sávvá buohkaide lihku sámi albmotbeaivái! Karasjok kommune ønsker alle tillykke med samenes nasjonaldag!

Lag og foreninger eller andre anleggsutbyggere som skal søke om spillemidler i 2020 må melde inn sine planer til kommunen. Det er et krav at anlegg er prioritert i den kommunale planen dersom det skal gis spillemidler.

Karasjok kommune ønsker å komme i kontakt med lag, foreninger, enkeltmannsforetak eller andre interessenter for drift av kaféen på varmestua i tilknytning til slalåmbakken for vintersesongen 2020.

Dette vet vi om utbruddet av nytt coronavirus (2019-nCoV): om viruset, forebygging av smitte, symptomer på sykdom, inkubasjonstid, behandling og andre forebyggende tiltak.

 

Kommunestyret har under budsjettbehandling  for 2020 vedtatt å opprettholde primærnæringsfondet, men med reduserte midler. Dette betyr at kommunen må foreta streng prioritering ved fordeling av midlene.