Flere løyper åpnet 13.02.2019

Folk oppfordres til å ferdes varsomt.

Statens vegvesen varsler i samarbeid med Karasjok kommune oppstart av reguleringsplan for ny bru på Rv 92 over Anárjohka fra Norge til Finland

Lag og foreninger eller andre anleggsutbyggere som skal søke om spillemidler må melde inn sine planer til kommunen. Det er et krav at anlegg er prioritert i den kommunale planen dersom det skal gis spillemidler.

I år er første gang VinterPerle arrangeres, og vi vil selvfølgelig være med på dette i samarbeid med Finnmark Friluftsråd. 

Oppstart fredag 1. februar, og varer til 30. april 2019

Kommunestyret har bevilget midler til primærnæringsfondet for 2019. Søknadsfrist er 1. mars 2019.

Forslag til vannscooter forskrift for Karasjok og Tana kommune er lagt ut på høring med høringsfrist 25. februar.

Etter vedtatt møteplan, var det bestemt formannskapsmøte den 24.01.19 og kommunestyremøte den 07.02.19.
Begge møtene avlyses da det ikke er innmeldt saker til møtene.
Dette til orientering.

Ordfører Svein Atle Somby

Karasjok kommune er stolt over å kunne gratulerer Doris Nordbye med prisen som Årets ildsjel 2019

Karasjok kommune ønsker gjennom stipendet å motivere idrettsutøvere til innsats og presentasjon innenfor sin idrettsgren. Stipendet er på kr. 7.500,-