Aktuelt

Kommunestyret har bevilget kr 150 000 til primærnæringsfondet. Søkandsfristen er utvidet til 1. mai 2021.

Karasjok kommune vil oppfordre de som har fått dispensasjon til motorferdsel i utmark fra løype 16 (Skáiddejávri) til løype 2 (Iešjohka) over Buolžžaskárjávri, og fra løype 2 opp Varitvárri til ikke benytte seg av disse fra og med 31.3.2021 og inntil videre. Dette av hensynet til rein på beite i området.

Neste uke får kommunen 7 glass med Pfizer vaksinen og vaksinering blir onsdag 31. mars. Kommunen tar kontakt med de som tilbys vaksine for å avtale oppmøte tid.

Med den økende smitten i Norge og de mange ulike mutantene av covid-19, setter regjeringen inn særlige tiltak i forbindelse med påske og de nærmeste ukene etter påske. Som følge av dette er følgende tiltak satt i gang i Karasjok kommune:

Formål med den lokale forskriften er å hindre og begrense spredning av SARS-CoV-2 i Karasjok i påskehøytiden, da det forventes en økning i antall mennesker som oppholder seg i vår kommune. Karasjok har ingen smitte pr i dag. Les mer om den lokale forskriften her

 

  Følgende løyper er åpen: 

  • Løype nr 1 : Karasjok Bru -> Ássebákti etter elveisen, Ássebákti -> Iešjávri  

  • Løype nr 1 : Gavdnjavuotna -> Gásadat

  • Løype nr 1 : Sørende av Geaimmejávri -> Nordende av Geaimmejávri

  • Løype nr 2 : Ássebákti -> Øvre Mollešjohka Fjellstue, løype følger Iešjohka

  • Løype nr 3: Ássebákti -> Beaivvášgieddi fjellstue, løype følger Kárášjohka.

  • Løype nr 4: Čoavddatmohkki -> Nedre Mollešjohka 

  • Løype nr 6: Karasjok Bru -> Basevuovdi(Helligskogen), løype følger Kárášjohka og Anárjohka

  • Løype nr 7 : Tanadalen, Anárjohnjálbmi -> Leavvajohka,løype følger Deatnu.

  • Løype nr 8 : Váljohka -> Ástejávri

  • Løype nr 9 :Badjenjarga -> Lavkajavri

  • Løype nr 10 : Soangorohci -> Iškurasjohka

  • Løype nr 11 : (Námmájohkaløypa) Geile -> Guovžilbohki

  • Løype nr 13 : Beaivvašgieddi -> Šuoššjávri

  • Løype nr 14 : Jergul -> Løype 1 ved Seaisugielas

  • Løype nr 15 : Geađge-Geassájávriløypa, P-Plass i sørendenden av Idjajávri -> Geassájávri

  • Løype nr 16 : Fra Løype 3 ved Bieskkenjárga bru -> Løype 2 ved Juvvin nedenfor Jergul

  • Løype nr 17: Badjenjárga -> Løype 5 på Dákteroavvi

  • Løype nr 18: Fra løype 9 ved Sávkadasmáđi-> Niitonjárga -> P-Plass, Jeagilvármáđi

  Følgende løyper er delvis åpen:

  • Løype nr 5: Jeagilvármáđi -> Guovžilbohki

  Karasjok kommune oppfordrer alle til å følge merket løype på isen.

   

   

  Åpent:

  Mandag 29.mars kl. 10-14

  Tirsdag 30.mars kl. 10-14

  Onsdag 31.mars Stengt

  Det er kommet nye nasjonale regler og anbefalinger i forbindelse med covid-19 som gjelder fra og med natt til torsdag 25. mars 2021. De kan leses i sin helhet her.

  I tillegg gjelder den lokale forskriften fra 24. mars til 18. april 2021, som kan leses i sin helhet her (PDF, 332 kB).

  Det er vedtatt en midlertidig forskrift om smitteverntiltak for å forebygge koronasmitte (covid-19), Karasjok kommune. Denne er hjemlet i lov om smittevern av 5. august 1994.

   

  Iht Plan- og bygningsloven § 11.13 skal det for kommuneplan utarbeides planprogram etter reglene i § 4-1. Forslag til planprogram skal sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn senest samtidig med varsel om oppstart og kunngjøring av planarbeidet og gjøres tilgjengelig gjennom elektroniske medier. Fristen for å gi uttalelse skal være minst seks uker.