På denne linken kan du se kommunestyremøtet direkte, i dag 12. desember fra kl 09.30

Følgende løyper er delvis åpen:

  • Løype nr 1 delvis åpen: karasjok Bru -> Ássebákti etter elveisen, Ássebákti -> Gárdin
  • Løype nr 5 delvis åpen: P-plass på toppen av Jeagilvarmádii -> Ski hytta. 
  • Løype nr 6 Delvis åpen: Karasjok Bru -> Anárjohka bru

Følgende løyper er åpen: 

  • Løype nr 3: Ássebákti -> Beaivvašgieddi Fjellstue, løype følger Karašjohka.
  • Løype nr 17: Badjenjárga -> Løype 5 på Dákteroavvi
  • Løype nr 18 : Niitonjárga -> P-Plass, Jeagilvarmeađi

Karasjok kommune oppfordrer folk til å ferdes varsomt. 

 

Nå er årets juletre og julegatelys tent.

Hus/- gårdseier skal ikke legge snø på trafikkarealet (fortau/ veibane/ veikant) etter rydding av egen tomt. Skjer dette kan huseier bli fakturert for ekstraarbeid dette skaper for entreprenøren som har ansvar for snørydding på kommunale veger. 

Kjøretøy og tilhengere som er til hinder for brøytemannskap må flyttes inn til egen eiendom. Skjer ikke dette, blir kjøretøy/tilhenger fjernet for eiers regning.

Vi håper JuleSPREK vil gjøre det lettere å komme seg ut på tur, og vi vil friste med nye turer hver fredag fram til jul.

Karasjok kommune benytter i dag varslingssystemet Varsling24 for at innbyggere i et definert område kan varsles om ulike hendelser via SMS.

  

I samsvar med plan- og bygningsloven § 11-12 varsles oppstart av arbeid med kommunedelplan knyttet til klima- og energispørsmål. Samtidig sendes forslag til planprogram til høring og det legges ut til offentlig ettersyn i samsvar med plan- og bygningsloven § 4-1, 5-2 og 11-13

Biblioteket har redusert åpningstid på grunn av kurs og ferieavvikling i perioden:

Mandag 28. oktober: Åpent kl. 9.00-12.00

Tirsdag 29. oktober: Åpent kl. 13.00-19.00

Onsdag 30.oktober: Stengt

Torsdag 31. oktober: Åpent kl. 13.00-19.00

Uke 45: Stengt

Mandag 11.november: Stengt

Vanlig åpningstider igjen fra tirsdag 12.november.

 

I dag starter egenberedskapsuka.

Fylkesmannen har publisert råd om egenberedskap for befolkningen. Viktig informasjon.
Kilden er Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Denne uka setter DSB og Fylkesmannen fokus på egenberedskap.

Innbyggerne i Finnmark deltar i ny, nasjonal undersøkelse om helse og sykdom