Følgende løyper er delvis åpen:

Løype nr 6: Karasjok Bru -> Anárjohnjálbmi

Følgende løyper er åpen: 

 • Løype nr 1 : Karasjok Bru -> Ássebákti etter elveisen, Ássebákti -> Iešjávri.
 • Løype nr 2: Ássebákti -> Øvre Mollešjohka Fjellstue, løype følger Iešjohka.
 • Løype nr 3: Ássebákti -> Beaivvášgieddi Fjellstue, løype følger Kárašjohka.
 • Løype nr 9: Badjenjarga -> Lavkavann
 • Løype nr 10: Soangorohci -> Iškurasjohka
 • Løype nr 11 : (Námmájohkaløypa) Geile -> Guovžilbohki
 • Løype nr 15 : Geađge-Geassájávriløypa, P-Plass i sørendenden av Idjajávri -> Geassájávri
 • Løype nr 18: Niitonjárga -> P-Plass, Jeagilvármáđi

Følgende løyper er midlertidig stengt:

 • Løype nr 5:  P-plass på toppen av Jeagilvarmáđii -> Guovžilbohki. 
 • Løype nr 6 er stengt for ferdsel fra Anárjohnjálbmi til løypeslutt v/ Andreas-Nilsen hytta
 • Løype nr 7 : Tanadalen, Anárjohnjálbmi -> Leavvajohka,løype følger Deatnu.
 • Løype nr 14 : Jergul -> Løype 1 ved Seaisugielas
 • Løype nr 17: Badjenjárga -> Løype 5 på Dákteroavvi

Karasjok kommune oppfordrer folk til å ferdes varsomt. 

 

Fylkesmannen ber om å stenge følgende snøskuterløyper pga beiteforhold i området:

Løype nr 5 : Jeagilvármáđii ->Guovžilbohki/ Iškoras

Løype nr 17 : Badjenjárga -> Løype 5 på Dákteroavvi

Løype nr 14 : Jergul -> Løype 1 ved Seaisugielas

Videre ber de om at skiløype ved Lattosluohka til Røde Kors-hytta ikke prepareres.

 

Følgende løyper er stengt pga andre årsaker.

Løype nr 6  Anárjohnjálbmi til løypeslutt v/ Andreas-Nilsen hytta 

Løype nr 7 : Tanadalen, Anárjohnjálbmi -> Leavvajohka,løype følger Deatnu

Som følge av beitekrisen er løype nr 6 er stengt for ferdsel fra Ruvvašsuolu til løypeslutt v/ Andreas-Nilsen hytta.

På grunn av usikkerhet knyttet til grensekrysninger som følger av ny forskrift og krav om 14 dagers karantene etter grensekrysning er løype 6 også stengt fra Anárjohnjálbmi til Ruvvašsuolu - inntil videre.  

Les mer om smittevernråd ved reise, og forskriften knyttet til dette her.

 

Det er bekreftet et tilfelle av koronasmitte i kommunen. Personen har vært på utenlandsreise og har fått påvist covid-19. Personen er per tiden isolert i hjemmet. 

Fylkesmannen informerer om status i den pågående beitekrisen i reindriften, hvilke følger beitekrisen vil kunne få for annen arealbruk og hvordan kommunene kan bidra til å ivareta næringen og dyrevelferden.

Innovasjon Norge er svært opptatt av å følge med på hvilke effekter koronapandemien får for norsk næringsliv. Norske myndigheter er avhengig av løpende statusoppdateringer for å sette inn raske og gode tiltak for å hjelpe bedrifter som opplever utfordringer som følge av situasjonen. Derfor har vi satt en gang en dugnad for å kartlegge situasjonen for den enkelte bedrift. 

Vårt ønske er at «Lekende Lett» skal være med og skape aktivitet i disse koronatider, sier Kristine Hetlesæter i Finnmark Friluftsråd.

Karasjok Kommune skal ha en oversikt over hvem som etter lov/forskrift er i hjemmekarantene i kommunen.

Per i dag har vi ingen kjent smitte av corona i Karasjok. Vi vil unngå at eventuelle smittede sprer smitten i Karasjok. Helse og omsorgsdepartementet har fastsatt karanteneforskrift for reisende fra land utenfor Norden.

For alle ankommet Karasjok etter opphold i følgende områder: Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet og Vestland. Så skal disse fortsatt i hjemmekarantene i 14 dager.

Dette gjelder alle ankommet Karasjok fra disse områdene fra og med 9. mars.

Sápmi næringshage og Karasjok kommune har samlet informasjon og nyttige lenker for bedrifter.