På grunn av utskifting av stikkrenne vil veien bli stengt for ferdsel i noen timer mellom 10:00 og 1600

Nortura sponser postkassa i Máđiijávri tursti  med 1 stk lammeskrott av årets lam, verdi ca. kr. 3000,-

Karasjok Camping/Min Ája sponser postkassa i Dákteroavvi med en overnatting i en av de nyoppussede hyttene, sauna og jacuzzi, verdi kr. 3000,-

Kapro sponser postkassa i Givdovárája med gavekort på kr. 1500,-

Vi er opptatt av å gi våre pasienter et best mulig tilbud. Da er det viktig for oss å vite hvordan du opplever kvaliteten på våre tjenester.

Márkan El sponser postkassa i Ruoššavárri med gavekort på kr. 1000,-

Luostejok Kraftlag SA sponser postkassa i Muvraaláš med gavekort på kr. 1500,-

Jergul Astu sponser postkassa i Suhpenjunnevárri i Jergul med overnatting for 2 personer.

Skal du søke om dispensasjon til barmarkskjøring er det frist 22.mai, for å få den behandlet i møtet i utmarksutvalget den 7.juni.

Du kan selvsagt søke senere, men denne blir ikke behandlet før til høsten.