Oppdatert 29.10.2019

Følgende løyper er delvis åpen:

  • Løype nr 5 åpen for ferdsel fra P-plass på toppen av Jeagilvarmádii -> Ski hytta. 

Følgende løyper er åpen: 

  • Løype nr 17: Badjenjárga -> Løype 5 på Dákteroavvi

Løyper på islagte vann og vassdrag er stengt for ferdsel.

Karasjok kommune oppfordrer folk til å ferdes varsomt. 

 

I samsvar med plan- og bygningsloven § 11-12 varsles oppstart av arbeid med kommunedelplan knyttet til klima- og energispørsmål. Samtidig sendes forslag til planprogram til høring og det legges ut til offentlig ettersyn i samsvar med plan- og bygningsloven § 4-1, 5-2 og 11-13

Biblioteket har redusert åpningstid på grunn av kurs og ferieavvikling i perioden:

Mandag 28. oktober: Åpent kl. 9.00-12.00

Tirsdag 29. oktober: Åpent kl. 13.00-19.00

Onsdag 30.oktober: Stengt

Torsdag 31. oktober: Åpent kl. 13.00-19.00

Uke 45: Stengt

Mandag 11.november: Stengt

Vanlig åpningstider igjen fra tirsdag 12.november.

 

I dag starter egenberedskapsuka.

Fylkesmannen har publisert råd om egenberedskap for befolkningen. Viktig informasjon.
Kilden er Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Denne uka setter DSB og Fylkesmannen fokus på egenberedskap.

Innbyggerne i Finnmark deltar i ny, nasjonal undersøkelse om helse og sykdom

Helsestasjonen har nå satt opp tid for å ta den årlige influensavaksinen. 

Ingen timebestilling, bare møt opp. Pris: 175 kr.

Dersom du ikke har anledning til å møte til tidspunktene, må du bestille time ved legestasjonen.

15.10, 16.10, 23.10 og 24.10.19

Se vedlagte program

Nå kan du søke om midler fra Finnmark fylkeskommune til restaurering av freda bygninger, kulturminner og kulturmiljø. Søknadfrist er 15. november 2019.

Vi minner om at søknadsfrist for kultur- og idrettsstipend er 1. oktober