Det opplyses om at NVE har startet sprenging av stein ved steintaket mot Lakselv.

Det inviteres til folkemøte onsdag 10. juni 2020 kl. 19.00 på samfunnshuset.

Det er nå mulig å søke om studenthybler ved Nordnorsk student og elevhjem i Oslo for 2020-2021.

Karasjok bibliotek åpner 2.juni med et begrenset tilbud inntil videre.

Mandag – Torsdag: Åpent kl. 10.00-14.00 for utlån og innlevering.
Fredag, lørdag og søndag: Stengt

Det er ennå tid igjen – fram til 15.juni.

Flomfaren er økende i Tanavassdraget på grunn av lave temperaturer. Prognoser fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) samt fra det Finske oversvømningssentret som overvåker flomsituasjon blant annet i Tanavassdraget tilsier en flomtopp litt ut i juni måned.

Det er stengt for ferdsel på alle snøscooterløyper i Karasjok Kommune.

Rådhuset gjenåpnes i dag fredag 15.05.20.
Sentrumsbygg og skoleadministrasjonen gjenåpnes mandag 18.05.20.

Det er utarbeidet retningslinjer og tiltak for gjenåpningen. Tiltakene gjelder både for publikum og for personell:

Åpningstid for publikum: kl 10.00 – 14.00 daglig.