Aktuelt

Det er ikke kommet nye smittetilfeller i Karasjok siden tirsdag 23. november, og pr i dag er 1 person i isolasjon. 

Her følger informasjon til befolkningen i Karasjok om vaksinasjoner i desember 


 I tråd med kommuneloven legges formannskapets innstilling til budsjett og økonomiplan 2022-2025 ut på høring.

 

Kommunedirektørens forslag inneholder budsjett for det kommende året, økonomiplan for 2022-2025.

Vi håper JuleSPREK vil gjøre det lettere å komme seg ut på tur, og vi vil friste med 3 nye turer hver fredag frem til jul. 

Åpningstid fremover: