I forbindelse med økt arbeidsledighet og behov for økt sysselsetting som følge av covid-19 utbruddet, har Troms og Finnmark fylkeskommune tildelt ekstramidler til kommunale næringsfond. Karasjok kommune har fått tildelt kr 1,7 mill.

Nå starter vi med rehabilitering av Niitohárji og hallen stenger 21. september og åpner igjen på nyåret. 

Troms og Finnmark fylkeskommune inviterer lag og foreninger til kurs om spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet.

Kulturmarknad arrangeres 19. - 31. oktober 2020.

I år har vi valgt å arrangere første uka av kulturmarknad samtidig som språkuka. 

Kárášjogá gielda Karasjok kommune har fått tildelt kr. 150 000 til spesielle miljøtiltak i landbruket, se forskriften

 

Oppfordrer lag, organisasjoner, institusjoner og bedrifter i Kárášjohka til å slå følge i å markere Samisk språkuke, 19.-25.10.2020.

Nybegynnere og viderekomne

Undervisning starter i uke 34 og ukentlig mandag, tirsdag, onsdag og fredag fra kl. 09.00 (4 dager med 5 t./dag).

Lag og foreninger eller andre anleggsutbyggere som skal søke om spillemidler i 2021 må melde inn sine planer til kommunen. Det er et krav at anlegg er prioritert i den kommunale planen dersom det skal gis spillemidler.

Vi minner om frist for å søke kulturmidler er 1. oktober

Ordfører Svein Atle Somby og innbyggere i Karasjok kommune ønsker Vegard Bjørsmo lykke til i kveldens Stjernekamp: "Vi heier på deg!"