Kárášjoga gielda/ Karasjok kommune ønsker å bruke utdanningsstipend som et virkemiddel i arbeidet med å rekruttere nødvendig fagkompetanse.

I perioden 2019- 2021 vil grunnutdanning for barnehagelærere, lærere, ingeniører, vernepleiere og sykepleiere bli prioritert. 

Vi tildeler nå utdanningsstipend.  

Retningslinjer for tildeling av utdanningsstipend og søknadsskjema finner du i vedleggene.

For eventuelle spørsmål, ta kontakt med kommunalleder innenfor aktuell fagområde.

Søknadsfrist 04. oktober 2019.

 

Retningslinjer (DOCX, 37 kB) for tildeling av kommunalt utdannings stipend

Søknads skjema (PDF, 80 kB)

Planlagt tidsrom er fra kl 09:00 til kl.15.30.

Vi minner om frist for å søke kulturmidler er 1. oktober

UKM Kárášjohka/Karasjok ønsker med dette å invitere elever ved Karasjok Barneskole og Karasjok kulturskole til å delta i UKM Junior, aldergrense 10 til 12 år. Dvs det året eleven fyller 10 år kan eleven delta.

Hans Majestet Kong Harald deltar i markering av samisk språkuke i Karasjok 24. oktober.

Valgresultatet ved årets kommunestyrevalg gir følgende fordeling:

Arbeiderpartiet                 7 representanter
Høyre                              1 representant
Senterpartiet                    6 representanter
Samefolkets parti             2 representanter
Árja                                  0 representanter
Karasjoklista                    2 representanter
Johttisamiid listu              1 representant

Vi har i samarbeid med idrettslagene fordelt halltimer for skoleåret 2019-2020.

 

Entreprenøren regner med oppstart Uke 37

Hovedutvalg for Miljø, plan og samfunnsutvikling vedtok under sak 19/71 den 2.9.2019, at Forslaget til detaljregulering for eiendommene gnr 21 bnr 128, 129, 148 og 157, arealplan id 2021_201801, fremmet etter plan og bygningslovens §§ 12-1 og 12-3, legges ut på høring og offentlig ettersyn etter plan og bygningslovens § 12-10

Følgende områder har problemer:

  • Bahkiljohka området. 
  • Ajaluodda, Jeaggeluodda, Oalgevarluodda