Hovedutvalg for omsorg og sosiale tjenester innkalles til møte den 22. august 2018 kl. 14.00.

internat1[2]

Det er kjempehyggelig å ønske alle våre ansatte og elever ved Karasjok skole velkommen til et helt nytt skoleår. En spesiell hilsen til våre nye førsteklassinger. Velkommen også til alle foreldre/ foresatte.

 

Hovedutvalg for miljø, plan og utvikling innkalles til møte den 20. august 2018 kl. 09.00.

Rema 1000 Nord ønsker å bidra til lokalt entreprenørskap i regionen vår og har derfor satt sammen en inspirerende agenda. De kommer til Karasjok 13. september 2018.

Sted: Samfunnshuset

 

På grunn av vannlekkasje i Oalgejokk området kan det forekomme sand og grums i drikkevannet i Karasjok.

Abonnentene bør tappe vannet en stund til det blir klart.    

Møte der dispensasjoner før elgjakt behandles er onsdag den 22. august 2018.

Innleveringsfrist for søknader er mandag 20. august.

Reparasjonsarbeid med ledningsbrudd Oalgejotguolbba og Doaresdievva utført og avstegnings varselet er opphevet.

Karasjok kommune har søkbare midler til samisk språkrøkt og -utvikling.  

Vedtak i Hovedutvalg for miljø, plan og samfunnsutvikling, sak 18/34 den 14.6.2018: