Følgende løyper er delvis åpen:

Løype nr 6: Karasjok Bru -> Riksgrensen

Følgende løyper er åpen: 

 • Løype nr 1 : Karasjok Bru -> Ássebákti etter elveisen, Ássebákti -> Iešjávri.
 • Løype nr 2: Ássebákti -> Øvre Mollešjohka Fjellstue, løype følger Iešjohka.
 • Løype nr 3: Ássebákti -> Beaivvášgieddi Fjellstue, løype følger Kárašjohka.
 • Løype nr 7 : Tanadalen, Anárjohnjálbmi -> Leavvajohka,løype følger Deatnu.
 • Løype nr 9: Badjenjarga -> Lavkavann
 • Løype nr 10: Soangorohci -> Iškurasjohka
 • Løype nr 11 : (Námmájohkaløypa) Geile -> Guovžilbohki
 • Løype nr 14 : Jergul -> Løype 1 ved Seaisugielas
 • Løype nr 15 : Geađge-Geassájávriløypa, P-Plass i sørendenden av Idjajávri -> Geassájávri
 • Løype nr 18: Niitonjárga -> P-Plass, Jeagilvármáđi

Følgende løyper er midlertidig stengt:

 • Løype nr 5:  P-plass på toppen av Jeagilvarmáđii -> Guovžilbohki. 
 • Løype nr 6 er stengt for ferdsel fra Riksgrensen til løypeslutt v/ Andreas-Nilsen hytta
 • Løype nr 17: Badjenjárga -> Løype 5 på Dákteroavvi

Karasjok kommune oppfordrer folk til å ferdes varsomt. 

 

Det er bekreftet et tilfelle av koronasmitte i kommunen. Personen har vært på utenlandsreise og har fått påvist covid-19. Personen er per tiden isolert i hjemmet. 

Fylkesmannen informerer om status i den pågående beitekrisen i reindriften, hvilke følger beitekrisen vil kunne få for annen arealbruk og hvordan kommunene kan bidra til å ivareta næringen og dyrevelferden.

Innovasjon Norge er svært opptatt av å følge med på hvilke effekter koronapandemien får for norsk næringsliv. Norske myndigheter er avhengig av løpende statusoppdateringer for å sette inn raske og gode tiltak for å hjelpe bedrifter som opplever utfordringer som følge av situasjonen. Derfor har vi satt en gang en dugnad for å kartlegge situasjonen for den enkelte bedrift. 

Vårt ønske er at «Lekende Lett» skal være med og skape aktivitet i disse koronatider, sier Kristine Hetlesæter i Finnmark Friluftsråd.

Karasjok Kommune skal ha en oversikt over hvem som etter lov/forskrift er i hjemmekarantene i kommunen.

Per i dag har vi ingen kjent smitte av corona i Karasjok. Vi vil unngå at eventuelle smittede sprer smitten i Karasjok. Helse og omsorgsdepartementet har fastsatt karanteneforskrift for reisende fra land utenfor Norden.

For alle ankommet Karasjok etter opphold i følgende områder: Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet og Vestland. Så skal disse fortsatt i hjemmekarantene i 14 dager.

Dette gjelder alle ankommet Karasjok fra disse områdene fra og med 9. mars.

Sápmi næringshage og Karasjok kommune har samlet informasjon og nyttige lenker for bedrifter. 

Sjekk hvilke råd og tiltak som gjelder for deg

Nettsiden er laget med bakgrunn i at det er et stort informasjonsbehov i befolkningen gjennom rødglødende telefoner ved legevakt og fastlegekontor. Dette bidraget er ment å skulle avlaste norsk primærhelsetjeneste. Ved å strukturere informasjonen fra FHI.no tror de som har utarbeidet nettsiden at det er mulig å begrense telefonene til leger og helseforetak fra befolkningen til de som faktisk er strengt nødvendige. Siden er driftet av leger, sykepleiere og medisinstudenter – og hovedsakelig på frivillig basis.

Karasjok kommune vil kompensere foreldre for den tiden kommunale barnehager er stengt på grunn av korona-virus. Vi ber om at alle foreldre/foresatte betaler fakturaen for barnehageplassene som forfaller 20.03.20, i sin helhet. En avkorting vil komme på neste faktura. Dette gjelder for alle barn, også de som har fått og benytter seg av omsorgstilbudet i denne perioden.