Bassenget holder sommeråpent med følgende åpningstider:

Onsdag – folkebad fra 16:00 – 20:00

Lørdag – folkebad 15:00 – 18:00

Utmarksutvalget avholdt møte 25. juni og behandlet 335 søknader om dispensasjon fra motorferdselloven. Vi jobber på spreng for å sende ut melding om vedtak til alle som har søkt, men pga mange søknader og få ressurser i ferietiden, vil det ta litt tid før alle får svar.

I vedtatt budsjett for 2020 er det satt av svært begrensede midler til drift og vedlikehold av kommunale veier. Dette medfører dessverre at sommervedlikeholdet i stor del bortfaller.

Den tekniske feilen som gjorde at søknadsskjemaene ikke fungerte er nå løst.

Det er nå mulig å søke om dispensasjoner igjen.

Dette kan gjøres  her. 

Det planlagte folkemøtet flyttes til høsten. Ny dato kommer når den er klar. 

Mottaket er åpent og betjent mandager og torsdager fra kl. 12.00 – 14.00, stengt tirs- ons- og fredager.

Utmarksutvalget har møte 25. juni 2020. Søknader om dispensasjon fra motorferdelloven må være oss i hende innen 15. juni. 

Det opplyses om at NVE har startet sprenging av stein ved steintaket mot Lakselv.

Det er nå mulig å søke om studenthybler ved Nordnorsk student og elevhjem i Oslo for 2020-2021.