Det har over tid vært dårlig trykk i deler av Ravdojok boligfelt. Vi har forsøkt å finne ut hva dette skyldes, men har enda ikke lokalisert hvor feilen ligger. Det drives kontinuerlig feilsøking og trykktester, for muligens å oppdage hvor feilen ligger. 

Det er i dag spylt i ledningsnettet, for å se om dette hjelper. Dette gjør at partikler i rørene har løsnet, som gjør vannet brunt enkelte steder.

Dersom du opplever dette, la kaldt vann renne, til det blir klart. Bruk ikke varmtvann, så lenge vannet er brunt, da det medfører at partikler kan komme inn i varmtvannstanken. Det er ikke noe man ønsker.

Utmarksutvalget har i møter 7. og 23. juni, behandlet søknader for dispensasjon til motorferdsel i utmark. Vedtak vil sendes ut fortløpende, så snart disse er klar.   

Vi er opptatt av å gi våre pasienter et best mulig tilbud. Da er det viktig for oss å vite hvordan du opplever kvaliteten på våre tjenester.

På grunn av gravearbeid vil det bli vannavstenging torsdag, 07.07.2022, fra klokken 10:00 til klokken 16:00.

Dette berører området Beahcevárdievvá 65 til og med 149.

 

Karasjoksvømmer Sandra Maria Balto skal delta under NM langbane i svømming i Kristiansand og Nordisk ungdomsmesterskap i Tallin. 

Symptomer på luftveisinfeksjon kan begynne med vage symptomer som for eksempel hodepine og tett nese, eller symptomer som feber, hoste, sår hals og nedsatt allmenntilstand. Mange ulike virus og bakterier kan gi luftveisinfeksjon.

  • Dersom du har tatt en test som viser at du er smittet med covid-19 gjelder de samme rådene om å holde seg hjemme hvis man føler seg syk.

Regjeringen anbefaler nå en ny oppfriskningsdose med koronavaksine (fjerde dose) til de som er 75 år og eldre. 

Liker du og omgås eldre mennesker da er dette jobben for deg. Vi søker kreative, ansvarsfulle og motiverte ungdom som er fylt 16 år og som ønsker å bidra til at eldre får en mer aktiv hverdag.

I perioden 4.juli til og med 12.august har vi to ledige stillinger for ungdom/unge voksne.  Søknadsfrist: 29.juni 2022.

 

Sommeren blir brukt til ferieavvikling for våre ansatte, nedvasking og vedlikehold av anlegget.

Folkebadet åpner igjen i midten av september.

Dato kommer senere.