Aktuelt

Det er kommet et nytt smittetilfelle i dag. Det betyr at det er 5 positive koronatester i Karasjok - 1 positiv pcr test og 4 positive hurtigtester. 

I løpet av helga er det kommet 2 nye positive koronatester og det er pr i dag 4 smittetilfeller i kommunen. Av disse er det en positiv pcr test og tre positive hurtigtester.

Personen er isolert og kommunen har iverksatt smittesporing. Vi anser situasjonen som oversiktlig og forventer ikke et større utbrudd

   

FOR SESONGEN 2021/2022 (den årlige vaksinen)

Følgende datoer er det «Drop- in», trenger ikke å bestille time;

Torsdag           28. oktober     2021      kl 09:00 – 15:00

Torsdag           11. november 2021      kl 09:00 – 15:00

Sted: Helsesenteret, andre etasje. Betaling: gratis til alle målgrupper. Dersom dere har symptomer på luftveisinfeksjoner, har feber eller er i karantene, skal dere IKKE møte opp til vaksinering.

En dag er satt av til timebestilling, ta kontakt med resepsjonen tlf 784 68500 for bestilling av time:

Torsdag           18. november 2021      kl 09:00 – 15:00

Sted: Helsesenteret, andre etasje. Timebestilling. Betaling: gratis til alle målgrupper. Dersom du ikke har anledning til å møte til tidspunktene, må du bestille time ved legestasjonen.

Dersom dere har symptomer på luftveisinfeksjoner, har feber eller er i karantene, skal dere IKKE møte opp til time.

Ressursgjennomgang helse og omsorg inklusiv behovsanalyse av boformer og bygningsmasse i pleie og omsorg.

Dokumenter som er presentert for kommunestyret i forbindelse med Ambia sin presentasjon som har som formål å gi kommunen et grunnlag for å ta gode valg for fremtidig innretning og drift av tjenestene, i en oppgradert og ny bygningsmasse.
 

 

Vi sender direkte fra kommunestyremøte torsdag 14. oktober 2021  

Sametinget lyser ut tilskuddsmidler til samisk fartøyvern

Sametinget lyser ut midler til freda samiske kulturminner og kulturmiljøer  

Det er mistanke om smitte av Covid-19 etter en positiv hurtigtest. Personen er isolert og kommunen har iverksatt smittesporing.

Politiet og HV har avviklet sin virksomhet på grensen. Teststasjonen for covid-19 er fremdeles åpen. Vi anbefaler folk å teste seg ved symptomer og ha lav terksel for å teste seg ved mistanke om smitte.