Planlagt tidsrom er fra kl 09:00 til kl. 13:00.

Karasjok kommune deltar i perioden 2019-2022 i et norsk- finsk EU-finansiert prosjekt (Interreg): Grensesamarbeid om vann- og avløp langs Tanavassdraget (Tana River II)

Min dypeste medfølelse til familie, venner og de berørte etter den tragiske helikopterulykken i Alta.

Ord blir fattige.

Ta vare på hverandre❤️
 

Med hilsen

Svein A. Somby, ordfører

Folkebadet ved Karasjok svømmehall åpner 9.september.

Velkommen til ny sesong! :)

Linjeproff AS har fått i oppdrag av Telenor Norge å gjennomføre stolpe/kabelsanering i Finnmark fylke.

Det er planlagt oppstart i Karasjok kommune, og en regner med å komme i gang i løpet av høsten 2019.

Strekningen som skal saneres går fra Láiramielleguoika v/RV92 til Guoikaoaivi, Bieskkenjárga og Áhpemohkki.

Finnmark fylkeskommune har midler du kan søke om til ungdomsaktiviteter.

Formålet med støtteordningen er å stimulere ungdom i alderen 13 - 23 år til aktivitet, utvikling av ferdigheter og deltakelse innenfor kulturfeltet og allmennyttige formål.

Kommunen er blitt opplyst om at hvert jaktlag allikevel må søke om dispensasjon for motorferdsel i utmark. Ordningen det var lagt opp til viser seg å ikke fungere slik den var tenkt. I henhold til Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark, er det ikke mulig å innvilge dispensasjon til kjøring i utmark uten at det foreligger en skriftlig søknad til det.

Kurs for deg som har tatt begynnerkurs, men ønsker å lære deg mer.