Konkurransen vi hadde på Facebook med å like og kommentere stillingsannonsen til prosjektkoordinator til "Fremtidens Karasjok" er avsluttet, og vinneren er kåret

Det planlagte møte 22. mai 2019 fremskyves til 20. mai 2019.

 

Karasjok kommune har i samarbeid med næringslivet lagd en brosjyre om Karasjok

 

 

Foredraget med Røros Kommune som skulle vært avholdt 30. april 2019 er utsatt pga. flystreik.

Under årsmøte i Karasjok Idrettsråd ble nytt styre valgt

Biblioteket har begrenset åpningstid i påskeuka

I dag er det kjørt skiløype fra Guorpmet til Ravdojohka 

God skitur!

Karasjok kommunes arbeid med å definere fremtidens Karasjok og prosessen med å få orden på kommunens drift, er igangsatt.

Tirsdag og torsdag stenger vi kl. 15.30