Sted: Samfunnshuset

Kárášjoga gielda/Karasjok kommune inviterer befolkningen til folkemøte der tema er:

  • Presentasjon av innbyggerundersøkelsen og det videre arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel
  • Presentasjon av framtidens skole- og helsesenterbygg

Enkel bevertning

Se innbydelse her. (PDF, 374 kB)

Velkommen! 

 

Kulturskolen tilbyr i år opplæring i musikk og dans.

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,9 milliarder kroner i momskompensasjon til frivillige organisasjoner i 2022. Denne ordningen skal fremme frivillig aktivitet gjennom å kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har hatt til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester.  

Bli med og bygge en unik kajakk på RiddoDuotarMuseat – De Samiske Samlinger i Karasjok

Engholm Husky sponser postkassa i Ássebákti natur- og kultursti med overnatting og/eller aktiviteter, verdi kr. 3000,-  

Šuoššjávri Fjellstue sponser postkassa i Caggi med overnatting, middag, frokost og badstue

Averdi Karasjok sponser postkassa i Oalgevárri med weekend opphold ved Levajok Fjellstue Adventure AS, med overnatting i stor hytte, frokost og 2 middag for 2 personer, verdi kr 4000,-

LP Entreprenør sponser postkassa i Háldi med gavekort på Scandic Karasjok til middag for 3-4 personer, verdi kr. 3000,-

I karasjok kommune har vi 22 flotte perleturer. Vi har sponsor til 7 av turene og har fremdeles mange ledige turer som din bedrift kan være sponsor for 

BeskánLuossaRock sponser postkassa i Báhkkilvárri med gavekort på kr. 1.500,- hos Sara Duodji + noe BeskánLuossaRock stæsj