Aktuelt

Karriere Finnmark er en av de fylkesvise offentlige karrieresenterne i landet.

Vi tilbyr gratis veiledning til alle voksne i livslangt løp, og har som mål at alle innbyggere i Finnmark fylke skal ha tilgang til vårt tilbud om karriereveiledning.

Karriereveiledning skal hjelpe personer til å håndtere sin karriere når det gjelder opplæring, utdanning eller arbeid.
http://karrierefinnmark.no/

Velkommen til kommunens nye hjemmeside!

Formannskapet innkalles til møte 22.03.2018 kl. 09.00 på formannskapssalen.

Karasjok kommune har siden sin deltakelse i KS «Den gode skoleeier» i 2014- 15 hatt en positiv utvikling innen skoleområdet. Det er etablert en tett læringsdialog mellom kommunenivå og skole.