Fremtidens Karasjok

Karasjok kommunes arbeid med å definere fremtidens Karasjok og prosessen med å få orden på kommunens drift, er igangsatt.

 Det er gjennomført evaluering av kommunens forvaltningspraksis. Du finner rapporten her (PDF, 2 MB)

Formannskapet er oppnevnt som styringsgruppe for prosjektet.
Det er utarbeidet vedtekter for styringsgruppens arbeid. Vedtektene finner du her (PDF, 187 kB)
Styringsgruppens dokumenter fra møtet den 07.03.19 finner du her (PDF, 3 MB) her (PDF, 325 kB)