Nytt styre i Karasjok Idrettsråd

Under årsmøte i Karasjok Idrettsråd ble nytt styre valgt

Karasjok kommune ønsker å gratulerer May Helen Rasmus med vervet som leder, og Gunn Anita Skoglund Sara med vervet som nestleder i Karasjok Idrettsråd. Vi ønsker de lykke til med arbeidet og håper på et godt samarbeid. 

Samtidig ønsker vi å takke tidligere leder Egil Olli for godt samarbeidet i de årene han har vært leder. 

For klubbene er disse valgt inn i styret:

May Helen Rasmus for Karasjok Motorklubb 
Gunn Anita Skoglund Sara for IL Nordlys
Ketil Somby for Karasjok Håndballklubb
Vidar Somby for Karasjok Svømmeklubb
Jonas Gulsrud for Karasjok Sykkelklubb