Primærnæringsfondet 2019

Kommunestyret har bevilget midler til primærnæringsfondet for 2019. Søknadsfrist er 1. mars 2019.

Nærmere informasjon om fondet finner du her

Søknadsskjema finner du her