Sjekk hvilke råd og tiltak som gjelder for deg

Nettsiden er laget med bakgrunn i at det er et stort informasjonsbehov i befolkningen gjennom rødglødende telefoner ved legevakt og fastlegekontor. Dette bidraget er ment å skulle avlaste norsk primærhelsetjeneste. Ved å strukturere informasjonen fra FHI.no tror de som har utarbeidet nettsiden at det er mulig å begrense telefonene til leger og helseforetak fra befolkningen til de som faktisk er strengt nødvendige. Siden er driftet av leger, sykepleiere og medisinstudenter – og hovedsakelig på frivillig basis.

Karasjok kommune vil kompensere foreldre for den tiden kommunale barnehager og SFO er stengt på grunn av korona-virus. Vi ber om at alle foreldre/foresatte betaler fakturaen for barnehage-/SFO plassene som forfaller 20.03.20, i sin helhet. En avkorting vil komme på neste faktura. Dette gjelder for alle barn, også de som har fått og benytter seg av omsorgstilbudet i denne perioden.

Som ledd i beredskapsarbeidet er det igangsatt smitteverntiltak.  Legestasjonen reduserer tjenestetilbudet innen legetjenester til det som er påtrengende nødvendig.

Ved behov for helsehjelp ring alltid først.

NAV Karasjok har stengt publikumsmottak fom. 13.03.20 og inntil videre etter råd fra Karasjok kommune/smittevernlege.

NAV-kontoret har opprettet beredskapstelefon med nummer:  

412 39865 

Denne telefonen er betjent mandag-fredag mellom kl. 12-14.00.

Brukere som ikke kan benytte seg av digitale tjenester for kontakt kan ringe beredskapstelefonen for evt. fysisk møte.

NAV-kontoret har opprettet beredskapstelefon for sosiale tjenester med nummer:

922 80536 / 476 77935.

Disse telefonen er betjent mandag-fredag mellom kl. 10-14.00.

NAV Karasjok har lagt ut søknadsskjemaer for sosialhjelp og informasjon om dokumentasjon.

Faktura for kommunale avgifter – 1. termin (januar-mars), er sendt ut til boligeiere i Karasjok kommune den 17.03.2020 med forfall den 15.04.2020. Om noen av innbyggerne av ulike grunner i forbindelse med Corona viruset har problemer med å betale gebyret til forfall, så er det mulig å be om betalingsutsettelse. Send mail om behov for utsettelse til: froydis.lindseth@karasjok.kommune.no med opplysning om når faktura kan betales. Om du ikke har tilgang til mail, kan du ringe telefon 920 18 093

Regjeringen lemper med umiddelbar virkning på regler slik at pensjonerte sykepleiere og andre i nødvendige yrkesgrupper kan jobbe uten å få pensjonen redusert.

Les mer på klp.no.

Vi i Karasjok kommune forbereder oss på håndtering av eventuell kommende lokal spredning av koronaviruset. Har du helsefaglig utdannelse/erfaring eller kan hjelpe til med andre oppgaver ?

Hvis du har ledig arbeidskapasitet og kan ha mulighet til å bistå oss ved eventuelt behov, så ønsker vi at du registrerer deg her.

I denne artikkelen finner du kontaktinformasjon og informasjon om hvordan du skal forholde deg til tjenester innen jordmor, helsestasjonen, ergoterapeut, rus og psykiatritjensten, legestasjonen, hjemmebasert omsorg, bo- og avlastningstjenesten og institusjonsbasert omsorg. 

16.03.20 ble karantenereglene utvidet, det er disse som gjelder per i dag.

VI OPPFORDRER ALLE SOM ER I KARANTENE TIL Å GJØRE SEG KJENT MED DE NYE BESTEMMELSENE. VI BER ALLE SOM ER I KARANTENE OM Å INNRETTE SEG ETTER DE NYE REGLENE. DERES INNSATS ER HELT AVGJØRENDE FOR Å HINDRE SMITTE.

Følgende telefonnummere kan benyttes dersom det er behov for å komme i kontakt med beboere på omsorgsboligene:

Hus 1. 92011215

Hus 2. 92011667

Hus 3. 92014503.

Ring det huset hvor den/ de du skal snakke med bor.