Karen Marit Utsi tiltrådte 1.mai som fagleder ved institusjonsbasert omsorg.

Planlagt møte i rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne den 15. mai 2019 er avlyst på grunn av at det ikke foreligger saker til behandling

Planlagt møte i eldrerådet den 15. mai 2019 er avlyst på grunn av at det ikke foreligger saker til behandling

Nå kan du nominere kandidater til Finnmark fylkeskommunes Bolystpris!

Konkurransen vi hadde på Facebook med å like og kommentere stillingsannonsen til prosjektkoordinator til "Fremtidens Karasjok" er avsluttet, og vinneren er kåret

Det planlagte møte 22. mai 2019 fremskyves til 20. mai 2019.

 

Karasjok kommune har i samarbeid med næringslivet lagd en brosjyre om Karasjok

 

 

Foredraget med Røros Kommune som skulle vært avholdt 30. april 2019 er utsatt pga. flystreik.

Under årsmøte i Karasjok Idrettsråd ble nytt styre valgt