Vannlekkasjen er midlertidig reparert, og de fleste har nå fått vannet tilbake. De som dessverre enda ikke har fått vannet tilbake er kontaktet direkte. Vannet bør renne i minst 20 minutter, ettersom det sannsynligvis er grumsete. 

Arbeidet med permanent løsning vil gjenopptas neste uke. 

Det arbeides med å finne løsning for vanntilførsel til Márkanjárga. 

Karasjok kommune har etablert ny administrativ omorganisering fra 1. oktober 2020. I forbindelse med ny organisering, er mange ansatte på «flyttefot» til nye enheter/kontorer på rådhuset. Det vil også foregå mindre ombygginger i 1.etg, blant annet for å kunne etablere et sikrere inngangsparti.

Oppdatering: 

Det er oppstått lekkasje på punktet der reparasjon av vannledning har pågått i dag. Lekkasjen er stanset, men Báltto Sámmol geaidnu, og deler av Markangeaidnu er uten vann. Rettetid for lekkasjen er usikker, men arbeidet vil gjenopptas i morgen. Det er i ettermiddag lagt varmematter på plass for å tine tela. Hva som kan gjøres i morgen avhenger av hvor mye som som er tint.

Øvrige husstander skal ha fått/vil få vannet tilbake igjen. Det kan imidlertid gå litt tid før det er helt tilbake til normalt, og dersom det er brunt vann kan det være en fordel å la det renne litt. 

Mer informasjon om retting vil komme i morgen.

 

NAV Karasjok holder stengt i dag, grunnet vedlikeholdsarbeid på kommunal vannledning i området ved Knivsmed Strømeng, torsdag 7.1.21.

Alle ansatte har hjemmekontor, og er tilgjengelig på beredskapstelefonene.

Da er ti personer på sykehjemmet blitt vaksinerte i dag.

Torsdag 7.1.21 vil det foregå vedlikeholdsarbeid på kommunal vannledning i området ved Knivsmed Strømeng. Vannet for deler av Markangeaidnu vil i den forbindelse stenges fra kl 09.00. Berørte grunneiere har fått varsel direkte. Rettetiden er usikker, og mer informasjon vil komme etter at arbeidet er igangsatt og skadeomfanget er kjent. Markangeaidnu vil, på reparasjonsstedet, være stengt for trafikk der arbeidet pågår.

 

Karasjok kommune har denne uken mottatt de 10 første dosene med koronavaksine. I henhold til nasjonale prioriteringer er vaksineringen i dag startet på sykehjemmet. 

Fra om med i morgen, mandag 04.01.21 innføres det rødt nivå for ungdomstrinnet pga nye nasjonale retningslinjer.

Elevene møter opp til vanlig tid mandag 04.01.21. Elevene samler seg i sin sone, se sonekart for oppmøte for uke 49-51 her. 

Ingen elever skal gå inn i skolebygget, men vente til lærere henter inn sine klasser.

Det vil bli gitt ytterligere informasjon til elever om hvordan undervisningen vil bli gitt fra tirsdag 05.01.21.

Som ledd i arbeidet med å forhindre importsmitte har regjeringen besluttet å innføre obligatorisk testing for covid-19 ved innreise til Norge, gjeldende fra 02.01.2021, kl. 10.00.

Obligatorisk testing innføres i tillegg til eksisterende tiltak som:

  • krav om covid-19-test tatt <72 timer før innreise
  • krav om utfylt registreringsskjema ved ankomst til Norge
  • karantenekrav i 10 døgn

Grensepolitiet vil være tilstede ved alle åpne grensepasseringer og registrere innreisende.