Det planlagte møte i hovedutvalg for helse og omsorg onsdag 10. april 2019 er avlyst

Valglistene for kommunestyrevalget 2019, er publisert.

DU finner dem under politikk, mappe valg 2019.

Vi minner om frist for å søke kulturmidler er 1. mai

Kunstskolen i Karasjok offentliggjør søknadsfrist for 1-2 årig kunstutdannelse i 2019/2020. 

Friluftsliv for alle er målet. Men for alle er ikke det en selvfølge.

Turkompis er et prosjekt hvor de som har behov for litt ekstra hjelp til å komme seg ut, får den hjelpa av turkompisen. Det er turkompisen som sørger for at de kommer seg ut på tur

Planlagt møte i eldrerådet den 3. april 2019 er avlyst på grunn av at det ikke foreligger saker til behandling

Planlagt møte i rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne den 3. april 2019 er avlyst på grunn av at det ikke foreligger saker til behandling

Onsdag 3. april 2019 kl 19.00 blir det folkemøte på Samfunnshuset med foredrag om predasjon i Tanavasdraget ved Martin Svenning (NINA).

Oppdatert 26.03.2019

Folk oppfordres til å ferdes varsomt.