Aktuelt

Karasjok kommune ønsker å gratulerer Thor David Rasmus med gull og sølv i 14-15 års klasse i scootercross i USA.

Det er planlagt koronavaksinering på Samfunnshuset torsdag 20.01.2022 kl 16 – 18 (innkalte + drop in samme tidsperiode).

I uke 1 var tre personer bekreftet smittet med Covid-19 i kommunen. Foreløbig er et av smittetilfellene bekreftet som omikron. Omikron er nå den vanligste varianten, også i Nord-Norge. 

Det er planlagt vaksinering følgende dager på Samfunnshuset:

  • Koronavaksinering 12.01.2022 kl 16 – 20 (innkalte + drop in samme tidsperiode).
  • Koronavaksinering 13.01.2022 kl 16 – 20 (innkalte + drop in samme tidsperiode).

Det er 3 positive covid-19 smittetilfeller  i Karasjok pr 7/1-22. Personene er satt i isolasjon og smittesporing er iverksatt.

 

Åpningstidene er:

Grunnet begrenset tilgang til selvtester ber Helsedirektoratet kommunene om å prioritere hvilke grupper som får utdelt selvtester.

Oppdatering: Det er i dag kommet 1 positivt smittetilfelle. Vedkommende er satt i isolasjon og smittesporing er igangsatt. 

Karasjok kommunestyre vedtok i møte den 16.12.2021, under sak 2021/91, Forskrift om snøskuterløyper i Karasjok kommune

Svømmehallen har åpent til vanlige tider i julen, bortsett fra på jul- og nyttårsaften hvor vi har stengt.