Se våre ledige stillinger her

I forbindelse med svømmekampanjen «Svøm langt» som varer fra 1.januar til 31.mars er det mulig å kjøpe «Svøm langt»-kortet som er gyldig i den aktuelle perioden. Les om "Svøm langt" her

Kommunestyret har i møte 12.12.19 vedtatt nytt gebyrregulativ, herunder nye priser for svømmehallen. Prisene er gjeldende fra 08.01.2020.

Utmarksutvalget behandler søknad om dispensasjon fra motorferdselloven. Utvalget har møter månedlig dersom det er saker til behandling. 

I samsvar med plan- og bygningsloven § 11-12 varsles oppstart av arbeid med kommunedelplan knyttet til klima- og energispørsmål. Samtidig sendes forslag til planprogram til høring og det legges ut til offentlig ettersyn i samsvar med plan- og bygningsloven § 4-1, 5-2 og 11-13

Kommunestyret i Karasjok vedtok torsdag 12. desember budsjettet for Karasjok kommune 2020. Som følge av reduserte inntekter, tidligere års merforbruk og behovet for nye investeringer i Karasjok, er dette et krevende budsjett som vil få konsekvenser for tjenestetilbudet i Karasjok i 2020.

Finnmark Miljøtjeneste AS melder om følgende: I forbindelse med jule- og nyttårshelg blir en del ruter innstilt eller forskjøvet. Noen ruter blir kjørt før eller etter vanlig tømmedag. Disse er merket med fet skrift nedenfor. 

Åpent:

Mandag 23.desember kl. 9.00-15.00
Mandag 30.desember kl. 10.00-14.00

Vanlige åpningstider igjen fra torsdag 2. januar.