Bygdekinoen viser filmen Ellos Eatnu - La elva leve på Samfunnshuset 13. mars 2023

Bygdekinoen kommer til Karasjok med filmen Folk og røvere i Kardemomme by mandag 13. mars 2023

Karasjok-guttene som representerte Team Sápmi deltok i en sammenkomst sammen med ordføreren 

Løype 10 - fra Soagŋorohči ved løype 5 - Vuolit Rohči - Iškurasjohka til løype 6 er midlertidig stengt av hensyn til rein. Reinen har fortsatt behov for ro en stund til.

Karasjok kommune kan stenge skuterløyper etter kommunal forskrift om snøskuterløyper § 7.

Løypa forblir stengt fram til og med søndag 05.03.2023. 

Oversikt over åpne skuterløyper finnes her.

Kárásjoga gielda/Karasjok kommune har ledige barnehageplasser i hovedopptaket med søknadsfrist 15.mars 2023.

 

Hus/- gårdseier skal ikke legge snø på trafikkarealet (fortau/ veibane/ veikant) etter rydding av egen tomt. Skjer dette kan huseier bli fakturert for ekstraarbeid dette skaper for entreprenøren som har ansvar for snørydding på kommunale veger. 

Kjøretøy og tilhengere som er til hinder for brøytemannskap må flyttes inn til egen eiendom. Skjer ikke dette, blir kjøretøy/tilhenger fjernet for eiers regning.

Kárášjoga gielda Karasjok kommune ønsker å takke alle deltakerne i team Sápmi for innsatsen og gode resultater i Arctic Winter games som ble arrangert i Fort Mcmurray i Alberta, Canada 29/1- 4/2 - 2023.

I år har vi 9 VinterPerler i Karasjok der du kan velge mellom skitur, fottur eller tur med truger