Aktuelt

Sykeavdelinga har pr 01.06.2021 gått fra rødt beredskapsnivå, til grønt nivå. Dette betyr at sykeavdelinga igjen er åpen for besøkende.

 

Formålet med ordningen er å fremme frivillig aktivitet til frivillige organisasjoner.

Lotteri- og Stiftelsestilsynet utlyser midler for å stimulere til aktivitet i frivillige lag og organisasjoner. 

Lag og foreninger eller andre anleggsbyggere som skal søke spillemidler i 2022 må melde inn sine planer til kommunen inne 1. august 2021.

Karasjok kommune har pr i dag ingen nye smittede, og personer som har vært i isolasjon og karantene er sjekket ut. Alle lokale tiltak er opphevet pr 31. mai. Sykeavdeling er imidlertid stengt og åpner når resultater av pcr prøver foreligger. Dette for å være sikker på at det fortsatt ikke er smitte inne på avdelingen. Karasjok kommune følger nå Regjeringens plan for gradvis gjenåpning.

Vi har 21 flotte perleturer i Karasjok kommune som vi ønsker sponsorer til.

Sommerlab er et 5-dagers forskerkurs for elever som skal begynne i 5. - 8. klasse til høsten.

Innovasjon Norge deler hvert år ut Bedriftsutviklingsprisen i landbruket (BU-prisen). Det blir kåret en vinner i hvert fylke som får 50 000 kroner. Fylkesvinnerne deltar så i konkurransen om den nasjonale prisen på 250 000 kroner.

Advokatfirmaet Lund & co, vil presentere seg og legge frem hovedpunktene i forslaget til stevning til Utmarksdomstolen for Finnmark. Stevningen skal være ferdig innen 11.06.2021.
Det er muligheter til å fremme synspunkter, gi råd og stille spørsmål både til advokatene og til interessegruppen.

Møtet vil være åpent for allmenheten via direktesending på nettet, i tillegg til at de som ønsker å delta mer aktivt gjennom direktemeldinger (chat) og mulighet for å stille spørsmål kan registrere seg spesielt for det her.

Interessegruppen for Karasjoks arealer ønsker å innkalle til digitalt folkemøte tirsdag 01.06.2021 kl. 18:00, for å informere om prosessen med å fremme saken om eiendomsretten til Karasjoks arealer for Utmarksdomstolen for Finnmark.

Link(er) til møtet finnes her.