I plan- og bygningslovens § 10-1 stilles det krav om at kommunene, minst en gang hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, utarbeider og vedtar en kommunal planstrategi.

Vi starter kurs i ”Norsk med samfunnskunnskap for fremmedspråklige voksne” .

Søknadsfrist til skoleåret 2020/2021 er 6. september 2020.
Vi tar også imot søknader i løpet av skoleåret og tilbyr plass hvis det er kapasitet. 

Gjensidigestiftelsen utlyser 50 millioner kroner til å etablere og oppgradere eksisterende hus og lokaler slik at de egner seg for aktiviteter og treffsteder for ungdom. 

Karasjok kommune bekrefter at en kommunalt ansatt er testet for Covid-19 og satt i karantene fram til prøvesvar foreligger over helgen.

Alle som testes bes holde seg hjemme til testresultat foreligger for å hindre en evt. smitte.

Det viktigste tiltaket for å hindre spredning av viruset er det hver enkelt kan gjøre selv.

Du er med på å bremse opp spredningen av virussmitte; 

  • når du holder avstand, minst 1 meter,
  • når du vasker hender ofte og grundig,
  • og når du holder deg isolert hvis du er syk.

 

  • Kommunelegen melder at vi ikke har noen som er påvist smittet av koronavirus i Karasjok.
  • Helsetjenesten har gjennomført testing i hele vår/sommer.
  • Det meldes nå om en økning av antall personer som testes, og mellom 10-15 personer er testet daglig de siste dagene.

 Det blir en annerledes oppstart, og et annerledes år, og vi skal gjøre alt vi kan for at det blir så normalt som mulig og et godt år for alle parter! 

DETALJREGULERING FOR GNR 21 BNR 128, 129, 148 OG 157. MELDING OM VEDTAK OG KLAGERETT

Biblioteket er stengt i perioden 03.08.-09.08. på grunn av ferieavvikling.