UKM Kárášjohka/Karasjok ønsker med dette å invitere elever ved Karasjok Barneskole og Karasjok kulturskole til å delta i UKM Junior, aldergrense 10 til 12 år. Dvs det året eleven fyller 10 år kan eleven delta.

Hans Majestet Kong Harald deltar i markering av samisk språkuke i Karasjok 24. oktober.

Valgresultatet ved årets kommunestyrevalg gir følgende fordeling:

Arbeiderpartiet                 7 representanter
Høyre                              1 representant
Senterpartiet                    6 representanter
Samefolkets parti             2 representanter
Árja                                  0 representanter
Karasjoklista                    2 representanter
Johttisamiid listu              1 representant

Vi har i samarbeid med idrettslagene fordelt halltimer for skoleåret 2019-2020.

 

Entreprenøren regner med oppstart Uke 37

Hovedutvalg for Miljø, plan og samfunnsutvikling vedtok under sak 19/71 den 2.9.2019, at Forslaget til detaljregulering for eiendommene gnr 21 bnr 128, 129, 148 og 157, arealplan id 2021_201801, fremmet etter plan og bygningslovens §§ 12-1 og 12-3, legges ut på høring og offentlig ettersyn etter plan og bygningslovens § 12-10

Følgende områder har problemer:

  • Bahkiljohka området. 
  • Ajaluodda, Jeaggeluodda, Oalgevarluodda

Onsdag 4. september fra kl 1900 er Karasjok kirke åpen i forbindelse med helikopterulykken i Alta. Vi minnes de som omkom i ulykken.

Planlagt tidsrom er fra kl 09:00 til kl. 13:00.

Karasjok kommune deltar i perioden 2019-2022 i et norsk- finsk EU-finansiert prosjekt (Interreg): Grensesamarbeid om vann- og avløp langs Tanavassdraget (Tana River II)