Helsestasjonen har nå satt opp tid for å ta den årlige influensavaksinen. 

Ingen timebestilling, bare møt opp. Pris: 175 kr.

Dersom du ikke har anledning til å møte til tidspunktene, må du bestille time ved legestasjonen.

15.10, 16.10, 23.10 og 24.10.19

Se vedlagte program

Nå kan du søke om midler fra Finnmark fylkeskommune til restaurering av freda bygninger, kulturminner og kulturmiljø. Søknadfrist er 15. november 2019.

Vi minner om at søknadsfrist for kultur- og idrettsstipend er 1. oktober 

Kárášjoga gielda/ Karasjok kommune ønsker å bruke utdanningsstipend som et virkemiddel i arbeidet med å rekruttere nødvendig fagkompetanse.

I perioden 2019- 2021 vil grunnutdanning for barnehagelærere, lærere, ingeniører, vernepleiere og sykepleiere bli prioritert. 

Vi tildeler nå utdanningsstipend.  

Retningslinjer for tildeling av utdanningsstipend og søknadsskjema finner du i vedleggene.

For eventuelle spørsmål, ta kontakt med kommunalleder innenfor aktuell fagområde.

Søknadsfrist 04. oktober 2019.

 

Retningslinjer (DOCX, 37 kB) for tildeling av kommunalt utdannings stipend

Søknads skjema (PDF, 80 kB)

Planlagt tidsrom er fra kl 09:00 til kl.15.30.

Vi minner om frist for å søke kulturmidler er 1. oktober

UKM Kárášjohka/Karasjok ønsker med dette å invitere elever ved Karasjok Barneskole og Karasjok kulturskole til å delta i UKM Junior, aldergrense 10 til 12 år. Dvs det året eleven fyller 10 år kan eleven delta.

Hans Majestet Kong Harald deltar i markering av samisk språkuke i Karasjok 24. oktober.