Aktuelt

Tirsdag 7. september 2021 ble dagturhytta åpnet av ordfører Svein Atle Somby og leder i Finnmark Friluftsråd Anton Dahl.

Informasjon om vaksinering av utenlandske arbeidere i Karasjok samt vaksinering av barn født i årene 2006, 2007, 2008 og 2009. Drop-in vaksinering torsdag 16.09.21.

Torsdag 09.09.21 er det vaksinering på samfunnshuset fra kl. 10:00-14:00. Det er droppinn i samme tidsrom, og vi oppfordrer spesielt de som ikke har tatt sin første dose til å møte opp for vaksinasjon.

Karasjok kommune tilbyr koronavaksine til barn født i årene 2006, 2007, 2008, og 2009. Alle barn får skriftlig info og samtykkeskjema tildelt mandag 06.09.21 på skolen.

Troms og Finnmark fylkeskommune inviterer lag og foreninger til kurs om spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet. 

Ordfører Svein Atle Somby inviterer til offisiell  åpning av Dagsturhytta og perletur med ordføreren til Givdovárája tirsdag 7. september 2021.

Det gis tilbud for 16 og 17 åringer å ta drop-in covid-19 vaksine i dag, torsdag 26. august, mellom kl 12 og 14. Kravet er at du må ha fylt 16 år. Vaksinering er på samfunnshuset.

Under tredje testing ved videregående skole, tirsdag 24.08.21, er det ingen positive tester.

Status pr i dag er 2 personer i  isolasjon, og de har ikke utviklet koronasymptomer.

Karasjok kommune skal tildele treningstimer i Niitohárji for sesongen 2021/22.

Arbeidene på Anárjohgeaidnu ved Per Lænsmann ája er avsluttet og veien er nå åpen for alminnelig ferdsel.