Biblioteket er stengt i perioden 3.juli til 15.juli på grunn av ferieavvikling. 

De fleste lønnsmottakere og pensjonister får skatteoppgjør fra og med 20. juni 2019

Kunngjort i  DOFFIN-databasen - www.doffin.no ref. 2019-383806

Tilbud sendes/leveres til Karasjok kommune. Frist: 01.08.2019 kl: 12:00

Karasjok kommune ønsker å rehabilitere idrettshallen.

Det kan oppleves trykkvariasjoner på vann nettet fra kl 1000 til 1300 på grunn av vedlikeholdsarbeid på hovedvann- ledningen.

Dette kan medføre at vannet blir brunt og luftproblemer. 

 

Jakten på bolyst kommer til Karasjok, og vi starter uka med gratis bolystfrokost til alle i Idrettshallen mandag 3. juni 2019 kl. 07.30 - 10.30.

 

 

Karasjok kommune tjuvstarter bolystuka med folkemøte søndag 2.juni, kl 18.00, på idrettshallen. 

Landbruksplast kan leveres på Mánnevárre avfallsplass tirsdag 4. juni mellom kl. 12:00 og 16:00

BLI MED PÅ SOMMERLES 2019. LESEKAMPANJEN STARTER 1.JUNI OG VARER FRAM TIL 31.AUGUST.

Under bolystuka i Karasjok vil AMFI Alta dele ut ungdomspris.

AMFI Alta fyller 10 år i 2019, og ønsker derfor å hedre en ungdom som har utmerket seg i Karasjok kommune, med en pris verdi 10.000 kr.