I Karasjok har 12 av våre 23 flotte #Perleturer vært sponset av lokale bedrifter og en forening. Premiene er nå trukket blant de som har registrert turene på www.perletur.no

Karasjok kommune har inngått avtale med Apotek Sapmi om årets influensavaksinering. 

Vi søker etter skoleklasser/foreninger som ønsker å være teknisk arrangør til Samenes nasjonaldag

Det nye ungdomsrådet har hatt sitt første møte onsdag 9. november 2022, der de blant annet valgte leder og nestleder

Vi en endelig klar til å ta i bruk samfunnshuset etter brannen i Herredshuset

Dette er den offentlige søkerlisten på stillingen som kommunedirektør

Melding om oppstart av planarbeid, samt høring og offentlig ettersyn av forslag til planprogram for "Områderegulering for del av Karasjok Sentrum"

      

Endelig  - bli med og nyt et variert innhold i språkukas program!

 

 Vil du være med på årets viktigste søndagstur?  Karasjok kommune trenger bøssebærere til Tv-aksjonen NRK 2022.
Bli med på en meningsfull gåtur søndag 23. oktober. Tidspunktet for bøssebæringen er mellom 16.00-18.00.

Vil du være med på årets viktigste søndagstur? 
Karasjok kommune trenger bøssebærere til Tv-aksjonen NRK 2022.
Bli med på en meningsfull gåtur søndag 23. oktober.
Tidspunktet for bøssebæringen er mellom 16.00-18.00.

Bli bøssebærer – ring 02025 eller gå inn på https://blimed.no/bli-boessebaerer/