Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet

Lag og foreninger eller andre anleggsutbyggere som skal søke om spillemidler må melde inn sine planer til kommunen. Det er et krav at anlegg er prioritert i den kommunale planen dersom det skal gis spillemidler.

Frist for innmelding av planer er: 1. april

Vi ber om at dere fyller ut så mange opplysninger som mulig, slik at det dere sender inn gir oss en best mulig oversikt i det videre planarbeidet.

Du finner utfyllende informasjon om prosedyren for å søke på spillemidler ved å gå inn på nettside: Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet

Vi minner også om frist for søknad om spillemidler er 15. oktober, og at søknaden må ha idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning før søknaden kan sendes inn. Les mer om det her.

 

Planen sendes:

Karasjok Kommune/Kárášjoga gielda
PB. 84
9735 Kárášjohka

e-post: postmottak@karasjok.kommune.no