Utdeling av pris

I forkant av Kommunestyremøte torsdag 21. mars 2019, vil ordfører dele ut pris til vinneren av navnekonkurransen for samiske navn til kommunale bygninger, boliger og tilbud i Kárášjohka.

Konkurransen er en del av tiltak for å skilte kommunale bygg, og skal profilere og synliggjøre samisk språk, jf. samarbeidsavtale mellom kommunen og Sametinget om bruk av tospråklighetsmidler, og kommunens Plan for samisk språkutvikling 2018-2020.  

Man har bedt om høvelige og korte navn til: 

  1. Omsorgsboliger (3) – Fitnodatgeaidnu 65, 67 og 69
  2. Uteområdet “Samisk tun”  ved omsorgsboligene
  3. Dagsentertilbudet for eldre
  4. Rådhuset
  5. Bygget der Biblioteket, Samisk- språk og kultursenter o.a. holder til  (“Sentrumsbygget”)
  6. Idrettshallen