Vaksinering - status pr 25.06.21

Klikk for stort bildeInnkalling til vaksine skjer via helsenorge.no. Når man får innkalling via helsenorge.no eller sms må man bekrefte timen innen 12 timer. Hvis man ikke gjør det, vil tilbudet om time falle bort. I artikkelen nedenfor kan du lese prioriteringene for vaksiner sommeren 2021.  

I uke 26 og 27 innkalles 222 personer til første vaksinedose. Det er personer i prioriteringsgruppe 8,9 og 10 (gruppe 9: Alder 45-54 år. Gruppe 10: Alder 18-24 år og 40-44)  som får tilbud om første dose av Pfizer vaksine. Vi estimerer at alle i gruppene 8 og 9 vil få tilbud om første dose innen uke 27 og at alle i gruppe 10 vil få tilbud om første vaksinedose innen uke 29.

Intensjonen med å prioritere lærere og barnehageansatte er at de bør ha mottatt første dose senest før skolestart. Slik det ser ut per i dag vil intensjonen oppfylles uten særskilt prioritering, da alle innbyggere i Karasjok som hører inn under prioriteringsgruppene for vaksine, vil motta første dose innen uke 32. Hvis prognosene endres, vil kommunen igjen vurdere prioritering av lærere og barnehageansatte.

Ungdom 12-17 år med høy risiko for alvorlig sykdom skal også tilbys vaksine. Disse kan da tilbys BioNTech-Pfizer-vaksinen som er godkjent fra 12 år. Dette er først og fremst barn og ungdommer som har alvorlige og komplekse nevrologiske sykdommer eller medfødte syndromer:

  • Organtransplantasjon, immunsvikt, hematologisk kreftsykdom siste fem år. 
  • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)
  • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (for eks. ALS og cerebral parese) 
  • Downs syndrom, kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon.

Foreldre/Foresatte av disse barna bes ta kontakt med fastlege for å melde dem inn til vaksinering.

Når man får innkalling via helsenorge.no eller sms må man bekrefte timen innen 12 timer. Hvis man ikke gjør det,vil tilbudet om time falle bort.

Vi minner om at befolkningen ikke trenger å kontakte legestasjonen vedrørende prioritering for vaksine. Vi innkaller ut fra Fhi sin prioriterings rekkefølge.

De som bor eller oppholder seg i kommunen og er eldre enn 55 år (prioriterings gruppe 8) som ikke har fått tilbud om første dose bes kontakte kommunen på tlf 48409014