Karasjok kommune gjennomfører nå en innbyggerundersøkelse blant våre innbyggere over 60 år.

Vi arbeider nå med en helse- og omsorgsplan som skal være retningsgivende for kommunens fremtidige helse- og omsorgstjeneste, og har behov for å undersøke de fremtidige behovene til våre innbyggere over 60 år.

 Vi håper du vil svare på den. Ditt svar er viktig.

 Følg linken til undersøkelsen: https://no.surveymonkey.com/r/LQSVF2X

 På rådhuset har vi en PC som kan benyttes til å svare. Våre åpningstider er hverdager, kl. 9 – 14.

 

  • Hvis du ønsker å svare på samisk, velg språket norsk
  • Hvis du ønsker å svare på norsk, velg språket norsk bokmål