Eldreråd

Hjemmel: Lov om kommunale eldreråd.
Eldrerådet er et lovpålagt utvalg, og skal velges av kommunestyret for valgperioden.

Kommunestyret har vedtatt at rådet skal bestå av 6 medlemmer med personlig varamedlemmer.
Pensjonistforeninger har rett til å komme med forslag på medlemmer. Flertallet av rådsmedlemmene skal være alderspensjonister i kommunen. De øvrige skal være politikere, enten kommunestyre-, formannskaps- eller hovedutvalgsmedlemmer. 
Eldrerådet peker selv ut leder og nestleder, som skal velges mellom pensjonistene.

Eldrerådet 2015-2019 Medlemmer
Eldrerådet 2015-2019
Navn Rolle Parti
Astrid Haugli Medlem Pensjonistforening Samhold
Solveig Karlsen Medlem Pensjonistforening Samhold
Per Varsi Medlem Karasjok Pensjonistforening
Anne Marie Johnsen Medlem Karasjok Pensjonisforening
Brita Kåven Leder Sámeálbmot Bellodat
Kristine Grønmo Medlem Kristelig Folkeparti
Ellen Heim Varamedlem Pensjonistforening Samhold
Marit Østby Varamedlem Pensjonistforening Samhold
Kirsten Mari Grønnli Varamedlem Karasjok Pensjonistforening
Alf Frogner Varamedlem Karasjok Pensjonistforening
Laila Somby Sandvik Varamedlem Sámeálbmot Bellodat
Berit Dagny Johnsen Varamedlem Senterparitiet