Dispensasjon fra motorferdselloven

Utmarksutvalget behandler søknad om dispensasjon fra motorferdselloven. Utvalget har i utgangspunktet månedlige møter, dersom det er saker til behandling. 

Karasjok kommune har fra 1.1.2020 gått over til digital søknad for "Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven":


Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven

Mal for utfylling av søknad finnes her. (PDF, 613 kB)

Barmark: Oversikt over barmarksløyper finnes her.

Innlogging med BankID: Kommunen bruker innlogging med BankID for verifisering av kontaktinformasjon. 

 

Forklaring til punkter i søknadsportalen:

Periode: I henhold til retningslinjene for utmarksutvalget kan dispensasjoner for snøskuterkjøring gis inntil 5 år. Vinterdispensasjon er gyldig til og med 4.mai hvert år.

Barmarksdispensasjon er gyldig fra 1.juli hvert år, og fram til bakken er snødekket, og gjelder kun for ett år av gangen.

Antall turer: Feltet må fylles ut for at skjemaet skal kunne sendes inn.

Antallet vil ikke ha noe å si for selve søknaden, da vi opererer med perioder og enkeltdatoer. 

Begrunnelse/utfyllende opplysninger: Fyll ut informasjon om ønsket kjørerute, eks. hvor er start/sluttpunkt. Det er ikke tilstrekkelig å kun henvise til vedlagt kart.

Eksempel:

"Fra løype 2 til løype 1 via Njáhkájávri"

"Fra løype 8 til Fanasjávri, Mohkejávri og Divrejávri." 

Vedlegg: Legg ved kart der ønsket kjørerute er markert.

     

Vinterdispensasjoner:
     Kart finnes her: