Dispensasjon fra motorferdselloven

Utmarksutvalget behandler søknad om dispensasjon fra motorferdselloven. Utvalget har møter månedlig dersom det er saker til behandling. 

Karasjok kommune har fra 1.1.2020 gått over til digital søknad for "Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven":


Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven

Forklaring til punkter i søknadsportalen:

Periode: I henhold til retningslinjene for utmarksutvalget kan dispensasjoner for snøskuterkjøring gis inntil 5 år. Vinterdispensasjon er gyldig til og med 4.mai hvert år.

Barmarksdispensasjon er gyldig fra 1.juli hvert år, og fram til bakken er snødekket, og gjelder kun for ett år av gangen.

Antall turer: Feltet må fylles ut for at skjemaet skal kunne sendes inn.

Antallet vil ikke ha noe å si for selve søknaden, da vi opererer med perioder og enkeltdatoer. 

Begrunnelse/utfyllende opplysninger: Fyll ut informasjon om ønsket kjørerute, eks. hvor er start/sluttpunkt.

Vedlegg: Legg ved kart der ønsket kjørerute er markert.

     Barmark:
     Oversikt over barmarksløyper finnes her 

     Vinterdispensasjoner:
     Kart finnes her: