Melding/søknad om arrangement

Det søkes årlig skjenkebevillinger for forskjellige arrangement hvor kommunen krever eks antall vakthold. Vaktene skal være godkjent av politiet mot vandels register.

Politiet har gjort kommunen oppmerksom på politilovens §§ 11 og 14:
1. Søknad sendes minst 14 dager før arrangementets tidspunkt

2. Melding sendes ved demonstrasjon, opptog, møter, stand eller lignende.

3. Søknad sendes ved arrangement på offentlig sted. Hovedsakelig av underholdningsmessig, kunstnerisk, selskapelig eller kommersiell art som medfører behov for vakthold/trafikkregulering.

4. Ved dansefest og lignende kreves godkjente ordensvakter i forhold til antall gjester.

5. Ved lukkede arrangement hvor alkohol servering gjelder Alkohollovens skjenkebestemmelser. Arrangør av slike arrangement skal ha oversikt over deltakerne før arrangementet starter.

6. Politiet har anledning til å forby, stanse eller oppløse sammenkomster og tilstelninger eller sette vilkår for arrangement med hjemmel i politilovens § 11.7. ledd. Overtredelser rammes av straffelovens § 339 nr. 2.

Skjema for melding/søknad (PDF, 55 kB)