Melding/søknad om arrangement

Det søkes årlig skjenkebevillinger for forskjellige arrangement hvor kommunen krever eks antall vakthold. Vaktene skal være godkjent av politiet mot vandels register.