Láttošluohká mánáidgárdi

Barnehagen ligger på Lattošluohkká ca. 2 km fra Karasjok sentrum. Barnehagen ble etablert i 1992 og er godkjent for 72 plasser.

Barnehagen driftes per i dag med 3 avdelinger med 54 plasser for barn i alderen ½ - 6 år og har 18 plasser per avdeling. 

Barnehagen har samisk som hovedspråk og barnehagens innhold og arbeidsmåter fremkommer i årsplan.
Avdelingene heter:

  • Ruona (Grønn)
  • Fiskes (Gul)
  • Rukses (Rød)
  • Alit (midlertidig stengt) 

De kommunale barnehagene har årsplan der innholdet i barnehagens arbeid med ulike temaer beskrives. Overordnede tema i Láttošluohká mánáidgárdi er voksenrollen i samspill.
Barnehagen har deltatt i Utdanningsdirektoratets Læringsmiljøprosjekt i perioden 2020-24, som har hatt fokus på trygt og godt læringsmiljø og alle medarbeidere skal jobbe aktivt med å forebygge mobbing i barnehagen vår.

Barnehagen har 10 medarbeidere og vi arbeider for å rekruttere og beholde ansatte med riktig kompetanse, slik at vi følger det lovpålagte kravet til bemanning i barnehagene og pedagognorm. Barnehagen skal ha:

  • 3 pedagogiske ledere
  • 1 barnehagelærer
  • 1 barne- og ungdomsfagarbeider
  • 4 assistenter
  • styrer

Link til hjemmeside

Adresse

Láttošluohka mánáidgárdi

Jeagilvármáđii 40

9730 Kárásjohka/Karasjok

Åpningstider

Mandag - Fredag

kl. 07:45 - 16:15