Priser og betaling

Priser for kommunale barnhager

Gjeldende satser fra 01.08.2022
Priser for kommunale barnhager
Plass str. Pris pr barn Søskenmoderasjon* Merknad
100 % plass 3050 1525
80 % plass 2501 1251 4 dager i uka
60 % plass 1952 976 3 dager i uka
50 % plass 1678 839 2 og 3 dager annen hver uke
40 % plass 1403 702 2 dager i uka
Dagsats inkl kost 300

Ved for sent henting påregnes kr 200 pr barn pr påbegynte halv time.

Kostpenger:

Kost kommer som tillegg til satsene for foreldrebetaling.

  • 300 kroner for 60 % til heltidsplass
  • 195 kroner for - 40% og  50 % barnehageplass  

*Søskenmoderasjon:

  • Det gis 50% moderasjon for søsken, både for barn nummer to og flere enn 2 barn.
  • Søskenmoderasjon gjelder ikke for foreldre som har delt foreldreansvar. Den enkelte foreldre betaler for det barnet som vedkommende har daglig omsorg for.
  • Det gis ikke søskenmoderasjon for kombinasjon av barnehageplass og SFO-plass.

Betalingen fordeles over 11 terminer - juli er betalingsfri. Forfall den 20. hver måned

Åpningstider

Mandag - Fredag

kl. 07:45 - 16:15