Priser og betaling

Fra 1. august 2023 og i tre år fra denne dato, får alle barn i Finnmark og Nord- Troms (tiltakssonen) gratis barnehageplass. 

Kostpenger
Satsen for kostpenger er kr. 400,- per måned og reduseres prosentvis for barn med 80% eller 50% plass. Kostpenger kommer i tillegg til satsene for foreldrebetaling. Prisen gjelder pr. barn og det gis ikke reduksjon på kostpenger om en har flere barn i barnehagen.

Åpningstider

Mandag - Fredag

kl. 07:45 - 16:15