Mobilfri skole

Saken har vært til behandling i FAU og SU våren 2016.

Vi har skolebarn som oppholder seg i skolens område fra kl. 07.45- 16.15. I dette tidspunktet er det forbudt med bruk av mobiltelefon i skolegården.

Mobiltelefon er avslått når eleven kommer til skolen, og eleven leverer mobiltelefonen til læreren de har i 1.time. Eleven får utlevert mobiltelefonen når undervisningen er avsluttet for dagen.

Vi anbefaler at foreldre/foresatte pratet med barnet sitt om bruk av mobiltelefon og digital mobbing.

Konsekvenser for bruk av mobiltelefon i skoletiden:

1.gang: Mobiltelefonen leveres kontaktlærer, kontaktlærer gir muntlig påminnelse og ringer foreldre/foresatte. Eleven får telefonen tilbake etter skoletid.

2. gang: Mobiltelefonen leveres kontaktlærer, kontaktlærer fører anmerkning og ringer foreldre/foresatte. Eleven får telefonen tilbake etter skoletid.

3.gang: Mobiltelefonen leveres rektor. Kontaktlærer fører anmerkning og ringer foreldre/foresatte som må hente telefonen sammen med eleven hos rektor.

Artikkelliste