Kulturskolen

Karasjok kulturskole er en aktiv skole som tilbyr aktiviteter til barn og unge. Tilbudene blir lagt opp etter aldersbestemte grupper. Kulturskolen jobber for at den enkelte elev skal bli kjent med iboende skapende krefter og legger til rette for utviklingsmuligheter.

Kulturskolen tilbyr joik, musikk, rockeverksted, scenisk dans, billedkunst og tredimensjonale uttrykk og samarbeidsprosjekt(er) med grunnskolen.

Elevene får anledning til å delta på forestillinger, utstillinger, ungdommens kulturmønstring, tverrfaglig samarbeide, eventuelt prosjekter, andre opptredener og arrangement.

Vi har et godt utstyrt digitalt verksted sammen med ungdomsskolen.
Vi jobber med å utvikle opplæring i kunst og teknologi i undervisningen.

Det at vi er en samisk og flerkulturell kommune gir spesielle utfordringer og muligheter.

Karasjok Kulturskole har galleri, dette ble åpnet høsten 1993. Galleriet har navnet "Beaiveratta" og er et barne- og ungdomsgalleri.

Klikk for stort bilde

Kontaktinfo

Kulturskolen
E-post
Telefon 918 37 846