Kulturskolen

Karasjok kulturskole er en aktiv skole som tilbyr aktiviteter til barn og unge. Tilbudene blir lagt opp etter aldersbestemte grupper. Kulturskolen jobber for at den enkelte elev skal bli kjent med iboende skapende krefter og legger til rette for utviklingsmuligheter.

Kulturskolen tilbyr joik, musikk, rockeverksted, scenisk dans, billedkunst og tredimensjonale uttrykk og samarbeidsprosjekt(er) med grunnskolen. Tilbudene varierer år for år. 

Elevene får anledning til å delta på forestillinger, utstillinger, ungdommens kulturmønstring, tverrfaglig samarbeide, eventuelt prosjekter, andre opptredener og arrangement.

Vi har et godt utstyrt digitalt verksted sammen med ungdomsskolen.
Vi jobber med å utvikle opplæring i kunst og teknologi i undervisningen.

Det at vi er en samisk og flerkulturell kommune gir spesielle utfordringer og muligheter.

Kommunestyret fastsetter årlig satser for kommunale avgifter og gebyrer, herunder priser for kultur- og utleiebygg og kommunale barnehager. Fullstendig oversikt over kommunale gebyrer, avgifter og priser finner du i lenken nedenfor.
Vedtatte kommunale gebyrer for 2023

Kontaktinfo

Ansjelika Kemi
Instruktør - Dans
E-post
Telefon 91 83 78 46
Tom Antonsen
Instruktør - Gitar
E-post
Telefon 91 16 14 59
Mariya Sokolovskaya - I permisjon
Instruktør - Piano og keyboard
E-post
Telefon 91 30 11 34
Knut Skoglund
Instruktør - Musikk, rytme og slagverk
E-post
Telefon 92 02 21 46