Skolehelsetjeneste

INFORMASJON OM SKOLEHELSETJENESTEN 2020/2021

 

Skolehelsesykepleier er på skolen følgende dager: tirsdag og onsdag.

Åpen dør på tirsdager kl 09:00 – 11:30 for barnetrinnet og ungdomstrinnet. Åpen dør gjelder både for elever, lærere og foreldre/foresatte.

Vedrørende spørsmål, kan skolehelsesykepleier kontaktes på telefon

930 39 730.

OBS! Redusert bemanning:

På grunn av studiepermisjon i uke 22 /2021 vil det ikke være bemanning på skolehelsetjenesten.

 

Årsplan

ÅRSPLAN 20/21 for skolehelsetjenesten i Karasjok

Skolehelsesykepleier er på barnetrinnet tirsdager og på ungdomstrinnet onsdager. (Kan bli endret)

Alle vaksiner vil bli satt på helsestasjonen og det settes opp klassevis/gruppevis.

Barnetrinnet:

1. 1. klasse; foreldremøte                                                                                                                                          Innkalling

2. Førskole helseundersøkelse                                                                                                                                 Uke 39-44 og 50-51

3. 7. klasse, HPV vaksine                                                                                                                                          Uke 37

4. 6. klasse, MMR vaksine                                                                                                                                        Uke 40-41 5.

5. klasse, gruppe; kroppens utvikling og pubertet, elevens tanker om ANT – grunnkunnskaper                        Ikke spesifisert

6. 6. klasse, grupper; pubertetsutvikling, kosthold, ulykker, skolemiljø                                                                   Ikke spesifisert

7. 2. klasse Tetravac vaksine                                                                                                                                    Uke 11-12/2021

8. 3 klasse, måle vekt og høyde                                                                                                                               Uke 16-17/2021

9. 7. klasse, gruppe; fysisk aktivitet, søvn/hvile, kosthold, TV/video/dataspill, ANT, 3 timer / gruppe          Ikke spesifisert

Ungdomstrinnet:

10. 10. klasse, Boostrix polio vaksine                                                                                                                       Uke 50-51

11. 8. klasse, Helseundersøkelse individuell                                                                                                            Uke 1- 5, 10-12/2021

12. 10. klasse, samlivsundervisning.                                                                                                                        Ikke spesifisert

13. 9. klasse, gruppe; kosthold og fysisk aktivitet seksualitet og samliv, trivsel; hjem og skole                    Ikke spesifisert

14. 8 kl, undervisning/gruppe, seksuell helse og legning Psykisk helse, kosthold, tobakk-rus og mobbing.           

Ikke spesifisert

15. Restvaksinasjon                                                                                                                                                    Mai + juni / 2021

Hvis lærere ønsker bistand i undervisning eller om dere har forslag på temaer som vi bør ha i undervisning eller i grupper. Ta kontakt med helsesykepleier, Ellen Marianne: tlf 930 39 730.