Kommunale gebyrer og avgifter

Kommunestyret fastsetter årlig satser for kommunale avgifter og gebyrer.

Fullstendig oversikt over kommunale gebyrer, avgifter og priser finner du i lenken nedenfor.

Vedtatte kommunale gebyrer for 2024