PLAN

Velkommen til Karasjok kommunes sider om areal- og kommunalplanlegging

På menylinja ovenfor finner du relevant informasjon om planarbeid, om de ulike plantypene, kunngjøringer, planprosesser og om klageadgang. Du finner kontaktpersonene under hver informasjonsside.

I kommunens planregister (GISLINE WebPlan Karasjok kommune) finner du alle nøkkeldata om en plan: Planident, plannavn, planstatus, godkjenningsdato, planbehandling, dokumenter til planen, mindre endringer og historikk om hvilke planer som erstatter deler eller helt andre planer. 

Her finner du plankart som også har kobling mot kommunens planregister.

Linker til: Veiledere , lov og forskrift, Statlige og fylkeskommunale retningslinjer, Høringsparter

Kontaktinfo

Hans Gunnar Guttorm
Planlegger
E-post
Mobil 484 09 730

Arealplaner, matrikkel og geodata