PLAN

Velkommen til Karasjok kommunes sider om areal- og kommunalplanlegging

På menylinja ovenfor finner du relevant informasjon om planarbeid, om de ulike plantypene, kunngjøringer, planprosesser og om klageadgang. Du finner kontaktpersonene under hver informasjonsside.

I kommunens planregister (GISLINE WebPlan Karasjok kommune) finner du alle nøkkeldata om en plan: Planident, plannavn, planstatus, godkjennings dato, planbehandling, dokumenter til planen, mindre endringer og historikk om hvilke planer som erstatter deler eller helt andre planer. 

Her finner du plankart som også har kobling mot kommunens planregister.

Linker til: Veiledere , lov og forskrift, Statlige og fylkeskommunale retningslinjer, Høringsparter

Kontaktinfo

Hans Gunnar Guttorm
Planlegger
E-post
Mobil 484 09 730

Arealplaner, matrikkel og geodata