Om planarbeidet

Arbeidet med reguleringsplaner, kommuneplaner og kommunedelplaner gjøres kjent i tre faser av prosessen:

  1. Varsel om oppstart av planarbeid
  2. Planer til høring/offentlig ettersyn
  3. Kunngjøring av planvedtak

Merknad til plan under offentlig ettersyn kan sendes inn elektronisk eller ved å sende det inn per post.

Send inn merknader pr epost til postmottak@karasjok.kommune.no

Etter offentlig ettersyn følger en fase hvor kommunens saksbehandler går gjennom mottatte merknader og forbereder saken til behandling for Hovedutvalg for miljø, plan og samfunnsutvikling

Kontaktinfo

Hans Gunnar Guttorm
Planlegger
E-post
Mobil 484 09 730

Arealplaner, matrikkel og geodata